Forside   Styret   Vedtekter 

 Kartside 

 Temaside 

 Stunner 

 Ski blir til 

TURBOK FOR SKI

er på 50 sider og inneholder interessante omtaler av 27 ulike turer innen vår kommune.

RUSLETURER I NÆROMRÅDENE

LENGRE TURER
Om oldtidsveier og kongeveier

Tur 1: Fra Waldemarhøy til Haugerfeltet
Tur 2: Kirkevegen videre til Oppsand
Tur 3: Rusletur i Finstadskauen
Tur 4: Rusletur i Hebekkskauen
Tur 5: Rusletur på Kråkstad prestegård
Tur 6: Rusletur ved Kråkstad stasjon
Tur 7: Rusletur ved Skotbu
Tur 8: Rusletur Vevelstad/Langhus
Tur 9: Rusletur På Siggerud
Tur 10: Oldtidsveien over Grønliåsen
Tur 11: Oldtidsveien over Verpåsen
Tur 12: Fredrikshaldske Kongevei
Tur 13: Kongevei til Contra gjestgivergaard.
Tur 14: Kongevei fra Contra til Oppsand - Vegger - Onstad sund
Tur 15: Kongevei til Kråkstad - Asper - Hobøl - Grønsund
Tur 16: "Kongevei" fra Kråkstad til Grønstvedt - Hobøl
Litt om sagbrukene i eldre tider

Utsyn over landskapet

Skogsturer

Tur 20: Til Tømmerås
Tur 21: Til Kollåsen og Slora
Tur 22: Til Stunner og Stokstadåsen
Tur 23: Til Bøleråsen
Tur 24: Fra Smerta til Bekkevaråsen
Tur 25: Fra Fløisbonn
Tur 26: Fra Langhus/Vevelstad
Tur 27: Gaupesteinmarka
Til venstre en tegning av Waldemarhøy;
- et kultursentrum for Ski kommune. Tegningen er utført av Olav Skogseth

 

Vedlegg: Lokalhistorisk kildemateriale // Liste over kartmateriale // Turkart over Ski kommune

Lokalhistorisk kildestoff:

M. Østlid : Kråkstad, en bygdebok Bygdehistorie
Gårdshistorie
Terje Schou: Ski og Kråkstad. Forhistorisk tid
Middelalderen
Trygve Vik: Ås Bygdebok. Bygdehistorie I Inntil 1850
Universitetets Oldsaksamling:
Fornminner i Akershus. Ski
Akershus fylke, Fylkeskonservatoren:
Nyere tids kulturminner
Ski, Akershus, SEFRAK reg. av faste kulturminner,
Kartkatalog (og utrykt materiale)
Follo Historie- og Museumslag.

Diverse artikler i Årbøker og Follominne
Barca, Eivind, 1989, 1990 (vei)
Bieltvedt, Johs., 1988 (Kråkstad stasjon,)
Danche, Trond, 1976 (fortid-framtid)
Eliassen, Finn-Einar, 1975 (sagbruk)

[Til toppen]     Siden er sist oppdatert: 10.11.17

Gustafson, Lil, 1990 (landskap)
Henriksen, Lise, 1982 (oldtidsvei)
Krag, H., 1954/59 (sagbruk)
Magnus, Bi Five, 1989 (Ski stasjon.)
Mamen, H. Chr., 1974,1975 (kirkebygg mv)
Myckland, Haakon, 1975 (litteratur om Follo)
Sandvig, Helge, 1975 (oldtidsveier)
Schou, Terje, 1973, 1975 (allmenning, bosetting)
Skari, Bent, 1990 (vei)
Skjelsvik, Elizabeth, 1952/53, 1967/68 (oldfunn)
Wilse, J. N., 1970 (reisebeskrivelse)
Ødegaard, Per, 1990 (vei)
Aas, Erik jr., 1989,1990 (kulturvern, vei mv)

Ski skolestyrekontor 1975: Lokalhistorisk Materialsamling
Ski Ungdomsskole 20-Årsjubileum, 1988
Vidar Asheim : Turhåndbok for Ås, 1973
Østlandets Blad: Diverse lokalstoff

[_borders/meny.htm]

     Ski historielag, Postboks 435, 1401 SKI 

  Stiftet 1974      

  Bankkonto:  1612 60 35946    

[Melding til WEBsnekker]