Siden er sist oppdatert: 01.07.19

Velkommen til Ski historielag med sin nye nettadresse.
Husk å legge denne nye adressen til dine bokmerker/favoritter for enkel og rask tilgang.

 

 Torsdag 13. juni bli med til Askim Frukt- og Bærpresseri.

Omvisning i denne bedriften vi mange kjenner og som år igjennom har foredlet våre hagers frukter til safter og syltetøy. Tar vi ikke mye feil har flere en ”representant” for bedriften i skap og på hyller….

Bedrift som har utviklet seg fra et beskjedent hjemmeforetak til en driftig industribedrift med mange ben å stå på.

Tja.. til opplevelser og trolig enkle smaksprøver.

Deltakelse:

 • Kl 11:15 Vi samles for avreise  på parkeringen i Kirkeveien/Waldemarhøy for fremmøte / avreise med egne biler – og noen av oss som er uten bil sitter på.

 • Ingen deltakeravgift, ingen påmelding – kun fremmøte.

 • Omvisningen er ferdig ca kl 14,  og vi avslutter med å finnet et felles lunsjsted sammen før vi kjører tilbake til Ski.  Dette blir en hyggelig tur.

Hilsen Ski Historielag, Tur- og opplevelseskomiteen. Turansvarlig er Tom Rognstad, telefon 41233432


August.

Nærmere melding kommer.

Dyregrav /Kullgrop i området Granerud skytebane - Bjerkebekk

Ski-raet  kulturminnedag – Bøndenes hus


Søndag 25. august  

Pilegrimsmarsj Kråkstad kirke til Ski middelalderkirke, start etter gudstjenestens slutt.


Litt til….

Du kan også finne historielaget på lagets nettide: www.ski-historielag.no   det er Idar som år igjennom har holdt i pennen på denne siden.

Besøk og bli følger på historielagets facebookside. Denne siden har allerede ca 950 følgere! Men medlemsinterne ting kommer ikke frem på denne siden, det mottar du på e-post. De uten e-post mottar postkort.

E-postadressen til historielaget, dvs til Marianne, er historielaget.ski@gmail.com  

Kontoret i Ustvedthuset på Waldemarhøy er sommerstengt. Kontoret er ikke bemannet i juni – juli – august.

Fra september igjen hver tirsdag kl 11 til kl 14. Kaffen er varm! Velkommen!

God sommer til alle! Hilsen styret og komiteene

 

SKI HISTORIELAG  JUNI 2019

Unionsoppløsningen 1905

På grunn av pinsen og bygging i Magasinleieren møtes vi foran rådhuset i Ski

 kl 18 torsdag 6. juni  2019 

Et historisk tilbakeblikk på hendelsene 7. juni 1905 som betød så mye for vår nasjonale utvikling og selvstendighet.

Vi får et perspektiv på linjene rundt datoene 6. og 7. juni og impulsene til selvstendighets som skapte situasjonene i stortinget og i folket og impulsene som førte landet videre.

Bredden i hendelser i juni er stor og omfatter mange av kanskje glemte hendelsene i norsk og internasjonale forhold.

Dagens program torsdag 6. juni kl 18

Velkommen til Ski rådhus med varaordfører Camilla Hille

Anne Kristine Linnestad

6. og 7. juni er to datoer med stor historisk betydning i sammenheng med nasjonale og internasjonale hendelser.

 Anne Kristine er stortingsrepresentant,  tidligere ordfører i Ski og nå gruppeleder i kommunestyret.

Gunvor Eldegard om de viktige hendelsene i Stortinget 7. juni 1905 og impulser som førte landet videre.

Gunvor er tidligere stortingsrepresentant og ordfører i Ski. Nå i kommunestyret.

Avslutningsvis allsang – Ja vi elsker til toner fra Finstad Gla’brazz

Vi byr på kaffe og kringle til alle!

Vel møtt – lokalhistorie på sitt beste

Et samarbeidsarrangement med

Ski Historielag, Ski- og omegn Forsvarsforening,

NROF- Follo, Finstad Gla’Brazz og Ski kommune.

I utgangspunktet er dette tradisjonelt et utearrangement.

Dersom regn skal vi benytte vestibylen i rådhuset.

Men, -- vi har selvfølgelig, som ved alle tidligere år søkt om pent vær.


Torsdag 13. juni til Askim Frukt- og bærpresseri.

 • Mange har et kjært forhold til denne bedriften som har sine aner tilbake til 1936. Tar vi ikke mye feil har flere en ”representant” for bedriften i skap og på hyller….

 • Vi skal se og høre om bedriftens utvikling til dagens spesialiteter, taj – tja – kanskje det blir en smaksprøve og noen hemmeligheter om syltetøy og safting…. Alltids noe og lære.

 • Vi har gjennom tidene besøkt altfor lite industri. Her får vi se spranget fra hjemmeproduksjon til industri i særklasse. Dette er lokalhistorie vi ikke kan gå glipp av.

 • Etterpå tar vi lunsj på et spiseri på veien….  Tom Rognstad er turleder, tel: 412 33 432.

 • Ingen påmelding – kun fremmøte. Vi sitter på om du ikke har bil.

 • Møtested / avgang fra Parkeringsplassen ved Kirkevn/Waldemarhøy kl 11:15.


OBS: Nye regler for personvern og behandling av data.

Reglene omfatter i korte trekk krav til sikkerhet og tillatelse til å oppbevare personopplysninger i en tid med stadig økende digital verden. Reglene har kilde i et EU-direktiv forkortet til: GDPR. Direktivet hadde virkning fra og med 1. juni 2018, og ble norsk lov og gjelder for absolutt alle.

Dette direktivet som har blitt norsk lov må vi i Ski Historielag forholde oss til og her kommer en redegjørelse for hvordan dette er håndtert i vårt historielag:

 • I Ski Historielag oppbevarer vi i regnskapet og i medlemsregistret navn, adresse, år og måned for innmelding, e-postadresse, telefon nr, medlemskaps type som enkeltmedlem, familiemedlem eller æresmedlem, styre- og komitémedlemmer, kommunikasjon med postkort for medlemmer uten e-postadresse og regnskapsreferanser for kontingentinnbetalinger. I tillegg 3 kontaktpersoner i kommune og bibliotek.

 • Vi fører register for utlevering av den årlige kalender / bokpakke og lignende til medlemmene og vi legger ut tilstedeliste på våre arrangementer som en historisk referanse i vårt historielag.

 • Viktig hovedkriteria for sikkerhet med behov for tillatelse: Vi fører ikke register som har sensitive opplysninger eller notater over fødselsdato, personnummer, religiøs tilknytning og lignende. (Slikt krever godkjenning fra datatilsynet og ligger utenfor lagets virke).  

 • Ski Historielag registre er kun tilgjengelig i laget til internt bruk og verken selges eller lånes ut til andre på noen som helst måte. Her fører vi en streng ordning. Ved søknad om støtte fra kommunen ønskes medlemsliste: Vi utleverer ikke. På historielagets nettside og på facebook fremkommer navn, telefon og e-postdresser til styret og enkelte av komiteene.

 • Vi bestreber oss på: Ved utsendinger av e-post for medlemsaktiviteter og lignende fremkommer kun den enkelte mottakers e-postadresse i e-posten du mottar. Alle andre  mottakeres adresser vises ikke. Hensikten er å oppfylle kravet til å unngå misbruk av e-postadresser.

 • For e-post internt i styret og internt i komiteene vises e-postadressen til de øvrige mottakere i mottakerfeltet i e-posten.

 • Slik er dette håndtert i Ski Historielag og som en regel helt siden 2010, og vi styrer derved utenom kravet til tillatelse for oppbevaring av sensitive personopplysninger.

Dersom du har spørsmål eller reservasjoner, ta kontakt eller gi beskjed, telefon 901 70 883 Mariann J. Myrbraaten, telefon 928 40 244 Knut Falla

 

Ski historiske konserter  - program for høsten 2019

ved Morten Gaathaug

 • Onsdag 21/8 Kl 19.30 i Rådhusteatrets foajé.
    Trio Franor (gitartrio)

 • Onsdag 11/9 Kl 19.30 i Rådhusteatrets foajé. To norske hundreåringer.
    Feiring av Johan Kvandal og Øistein Sommerfeldt.

 • Lørdag 12/10 Kl 14.00 i Rådhusteatrets foajé. Vegard Lund med venner

 • Onsdag 20/11 Kl 19.30 i Rådhusteatrets foajé. Oslo kammerakademi

 • Lørdag 7/12 Kl 14.00 i Ski middelalderkirke. Ensemble Freithoff

 

Klimapilegrimsvandring på kongeveitraseer fra Ski til den gamle kongeveibrua ved Norås, Langhus, søndag 26. mai

Arrangementet passer for alle, er åpent for alle og er gratis..

Arrangører: Utvalg for Ski grønn menighet og Ski historielag

Vandringen har to alternative startpunkter:

Avgang med guide kl.13 fra Ski nye kirke. Påmelding rett etter gudstjenesten.

Avgang kl.13 fra Waldemarhøy. Påmelding fra kl 12.30.

Det er frivillig om man vil registrere seg som klimapilegrim og gå for klimarettferdighet. I 2019 skal Norge bestemme seg for et nytt klimamål, og det kan vi påvirke ved at man gir sin stemme med føttene ved å gå for oppropet: «Jeg vil ha en rettferdig klimapolitikk hvor Norge bidrar med mindre utslipp og mer penger»..Arrangøren vil melde inn hvor mange som går og antall km på vandringen til www.klimapilegrim.no, og dette vil bli overlevert til regjerningen i september.

De som ønsker det kan plukke plastsøppel underveis (ta med pose).

Vandringsveien er ca 4.5 km og mesteparten av denne turen følger de eldste veiene vi har. Guiden vil orientere om landskapets historie.

Vi går Kirkeveien og så Langhusveien til den krysser jernbanen sør for Langhus stasjon, og deretter inn i skogen sørover på Den Fredrikshaldske kongeveis østre trase til steinbrua ved Norås gård.

Dersom man ikke vil gå i skogen kan man, etter å ha krysset jernbanen, gå trapp ned til Noråsveien og følge denne sørover til det kommer en vei inn fra høyre som er den gamle kongeveitraseen ned til brua.

Kort alternativ, ca 1.3 km: Avgang fra parkeringsplassen ved Langhus stasjon kl.14. Følg Langhusveien over jernbanen, gå trapp til høyre ned til Noråsveien og følg denne sørover slik anvist ovenfor. Er man ute av stand til å gå noe særlig, er det plass til å parkere et begrenset antall biler ved Norås gård, ca 70 m fra brua.

På Noråsbrua blir det kl.15 en kort orientering om brua, oldtidsveier og kongeveier og bispens beretning fra visitasreise her i 1594. Historielaget serverer kaffe og kringle..

Retur til Ski: Halvtimesruter med tog, eller buss fra Langhus stasjon.

 

Lørdag 25. mai besøker vi funnstedet for et av de viktigste arkeologiske funn i landet – her i Ski!

Bli med på ettermiddagstur til Stunner i Ski med arkeolog Lil Gustafson

Arkeolog Lil Gustafson guider oss på stedet og setter oss inn i denne historiske godbiten som ligger i vår egen kommune.

Lil er leder for lagets Lokahistorisk utvalg og med i Tur- og opplevelseskomiteen.

 Stunnerøya er en steinaldeboplass i Ski kommune.

Under potethøsten i 1928 på gården Graverstua under Nordre Stunner, fant Johannes Mikkelsen bearbeidet flint. Mikkelsen var en belest mann med stor interesse for arkeologi. I februar 1929 reiste han til Oslo og overleverte 8 flintbiter til Universitetets oldsaksamling. Funnet viste seg å være noen av de eldste sporene etter mennesker på Østlandet. I ettertid er det levert inn ca. 700 funn fra boplassen

For 11 000 år siden hadde isens tilbaketrekking blottlagt en skjærgård med mange øyer. En av disse er «Stunnerøya». Stranden hvor man kunne gå i land lå godt beskyttet. Vannet var grunt og det var lett å trekke opp båtene. Skinnteltene ble satt opp i ly av en stor ås i sør og en mindre høyde i nord. På Stunnerøya vokste dvergbjørk, hasselbusker, einer og vier og de første furutrærne hadde slått rot. Sommertemperaturen var omtrent som i dag, men vintrene var kaldere.

Kunstverket over fra Stunnerøya, slik det kanskje så ut for flere tusener av år tilbake er gjengitt med tillatelse og etter avtale med Jonny Bunæs.

                         Programskisse:

1: Vi møtes kl 11:30 - parkeringsplassen nedenfor Waldemarhøy i Kirkeveien. Kjører du ikke selv sitter du på med en av oss ”kjørende”. Det er litt utfordrende å finne frem, så vi kjører samlet. Likevel, kikk på vedlagte kartskisse.

2: Vi parkerer på Stunner hos Annemor og Odd Endsjø. Dette er basen vår.

3: Ca kl 12, vi spaserer til stunnerfunnet. Skogsti og vei.

4: Lil setter oss inn i denne spennende historien. Med stunnerfunnet er vi på ”nasjonalt nivå”.

5: Vi rusler tilbake til Stunner hos Annemor og Odd.

6: Kaffe, kringle,  ja selvfølgelig blir det sikringskost +++ Vi har rigget med stoler.

7: Hjem etterhvert.

Kjørevei om du ikke kan møte ved Waldemarhøy.

 Når du har tatt av fra riksvei 154 (skilt STUNNER) og inn på grusveien, hold lav fart gjennom gårdbruket. Fortsett…. gjennom skogen og parker hos Annemor og Odd.

Ingen påmelding,  vi bare møter frem. Kjører du ikke selv sitter du på med en av oss ”kjørende”.

Vi sees -- hilsen Ski Historielag

 

 

 

Kommende tirsdag – 14. mai kl 18 inviterer Tur- og opplevelseskomiteen til ”bli kjent tur” til Holstadmarka.

            Vi skal besøke våre helt lokale husmannsplasser og gravhauger

Vi skal guides av arkeolog Lil Gustafson og geolog Kjersti Iden

Oppmøte Finstad skole kl 18.

  Ca 2 timers opplevelsestur, vi spaserer i lett terreng. Ingen deltakeravgift ingen påmelding – kun oppmøte.

   Bli kjent - dette er lokalhistorie på sitt aller beste!


Kort om turprogrammet utover i mai – juni:

”Bli kjent tur” lørdag 25. mai kl 12 til Stunnerfunnet.

Stunnerfunnet er et av de viktigste arkeologiske funnet i landet – her i Ski! Kåseri ved arkeolog Lil Gustafson. Kringle, kaffe m. m….

Møtested kl 11:30 på parkeringen ved Waldemarhøy/Kirkeveien, vi sitter på om du ikke har bil. Dette blir ca tilsvarende turen vi hadde i juni 2018.

Ingen deltakeravgift, ingen påmelding – kun fremmøte. Kjørevei: Forbi Ski middelalderkirke, følg på noen km, forbi Midtsjøvann, til venstre ved skilt Stunner ved Nærevann. Følg veien (hold farten nede)….frem til gården til Annemor og Odd Endsjø, her er det parkering, samling og avgang kl 12.  

” Bli kjent tur” tur søndag 26. mai til Norås Bru, en nyrestauret og vakker steinhvelvingsbro. Beliggenhet litt nord for Langhus stasjon og som var en del av den gamle oldtidsveien / kongeveien. Turen blir en ”pilegrimstur” og starter etter kirketid kl 13 fra Ski nye kirke og fra Waldemarhøy.  Ca 4-5 km hver vei. Sikringskost ved Norås broen.  Ingen deltakeravgift, ingen påmelding – kun fremmøte.

Trette ben kan kjøre til Langhus stasjon og parkere der, ca 7-800 meters gange.

Torsdag 13. juni besøker vi Askim Frukt- og Bærpresseri.

Omvisning og trolig enkle smaksprøver. Kl 11:15, fremmøte / avreise med egne biler – sitte på fra parkeringsplassen i Kirkeveien / Waldemarhøy. Omvisningen er ferdig ca kl 14,  og vi avslutter med å finnet et felles lunsjsted sammen før vi kjører tilbake til Ski

Ingen deltakeravgift, ingen påmelding – kun fremmøte.

August – Dyregrav /Kullgrop i området Granerud skytebane - Bjerkebekk

Nærmere melding kommer.

Beste hilsen fra Ski Historielag, Tur- og opplevelseskomiteen

Komiteen består av Tom Rognstad – leder, Lill Gustafson arkeolog, Kjersti Iden geolog, Martin Østby bygningsingeniør.

 

Velkommen til et stemningsfullt minnearrangement 8. mai 2019

Frigjøringsdag / Veterandag ved Ski middelalderkirke onsdag kl 18

Program fra kl 18:00

 • Dagens minnetale ved ordfører Hanne Opdan

 • Kranspåleggelse og militær honnør. Flaggborg ved speiderne.

 • Allsang – Ja vi elsker

Etter samlingen ved minnestene går vi over veien til gml. Kontra / Frimurerlogen.
Sammen fortsetter vi minnestunden med enkel servering av karbonadebrød, kringle, kaffe og mineralvann.

Programmet for dagen er trykket opp og blir delt ut på stedet, men følger også vedlagt her.

Minnesteinen ved Ski middelalderkirke over falne i 2. verdenskrig, 3 nye navn er påført. Møt fram på arrangementet i anledning frigjørings-/veterandagen onsdag 8. mai kl 18, så får dere historien om Adolf Sørlie, Ragnar Andersen og Lorenz Helge Aarnæs. Det er nå 18 navn på minnesteinen. Takk til Ski kommune og Eli Buene som har stått for den praktiske utførelsen.

Alle er velkommen !

Det årlige minnearrangementet i Ski ved Ski middelalderkirke for Frigjøringsdagen 8. mai 1945 og Veterandagen er ved Ski- og omegn Forsvarsforening i samarbeide med Ski kommune, Ski Historielag, Ski Sanitetsforening, Ski HV, NROF-Follo (reserveoffiserene), FN-veteranene, Finstad Gla’brazz, Ski Mannskor. Flaggborg fra speiderne i Ski.

Ingen påmelding --  kun deltakelse --  velkommen!


Velkommen til den årlige Fredsmarsj i Ski Lørdag 11. mai 2019

I år går turen til Orremosan der Mil.org. under krigen mottok flere fallskjermslipp. Slippene ble i første omgang gjemt på et sted med det litt spesielle navnet ”Helvete”. Vi skal besøke dette spesielle utilgjengelige skjulestedet for Mil.org.

Startsted golfbanen ved Smerta kl 11

Første stopp blir etter ca 2 km på Bjerkebekk og her vil Karl Olaf Løkenhagen guide oss gjennom vår lokalhistorie med hendelser og oppgaver Mil.org. hadde under krigen.  Ja - i nettopp dette området hvor vi nå befinner oss.  Kåseriet starter ca kl 11:45 og samtidig byr vi på sikringskost med en god kaffetår og kringle. Ingen påmelding – kun fremmøte!

Fra Bjerkebekk går turen går videre til Helvete:
Etter pausen med sikringskost og kunnskapspåfyll går vi videre mot Orremosan og Helvete, ca 2-3 km hver vei på sti, men helt til slutt må vi ut i terrenget noen hundre meter. Det blir en samling med rast på berget i nordenden av Orremosan før retur til Bjerkebekk.

Familietur.
Dersom du tar dette som en familietur kan kanskje Bjerkebekk være tilstrekkelig turlengde. Noen kan gå resten av turen mens noen blir tilbake ved kaffekjelen. Kanskje de med dårlige ben blir her til turgruppen kommer tilbake til Bjerkebekk. For de som blir igjen, kanskje Karl Olaf viser vei til Q-hytta, skjulestedet noen hundre meters gange.

Start der du vil om ikke Smerta passer som startsted,  kan  du gjerne starte fra andre steder som passer deg bedre, men det er fint om vi møtes på Bjerkebekk til kaffe og kåseri ca kl 11:45.

Litt om Mil.org. -- vår lokalhistorie.
Mil.org. hadde tilhold i området vi nå befinner oss. Det var her stridsgruppen for avsnittet, Q-laget, hadde sitt skjulested. Det var Q-laget på 10-12 mann som under krigen var de egentlige ”gutta på skauen” og besto av unge frivillige fra vårt område.

På Orremosan, bare ca 6 km fra tyskernes Magasinleier, tok Q-laget dristig i mot flere fallskjermslipp med proviant, og stridsutstyr. Slippene kom fra vår regjeringen i London med fly. Det bød på betydelige strabaser slippnatten igjennom å skjule lasten,  fallskjermene og sporene.

Ordren fra Hjemmestyrkenes ledelse og fra regjeringen var at Mil.org. skulle øve og samle forsyninger i påvente av en mulig alliert invasjon. Mil.org. skulle unngå og ikke uten nærmere direkte ordre komme til krigshandlinger med tyske styrker. Noen slike ordre kom det egentlig ikke før 7. mai – natten til 8. mai i 1945 da tyske styrker kapitulerte.

Fredsmarsj var tradisjon i Ski gjennom flere år etter krigen. I 1970 årene tok noen av de ansatte i Magasinleieren opp tråden og arrangerte fredsmarsj i forbindelse med Frigjøringsdagen 8. mai. Lillian og kaptein Bjørn Huse førte arbeidet  videre med årlige Fredsmarsj fra Ski middelalderkirke med pause og matstasjon hos datter Leni i Opsandveien.  Hensikten med denne turmarsjen bygger på at vi ikke må glemme det som skjedde under krigshandlingene. Huse var også med å stifte Ski tur- og marsjforening.

Vi har et mindre antall fredsmarsjmerker for salg kr 50, og noen eksemplarer av historielagets bok fra 2015 ”Motstand og matauk,  fra Kråkstad og Ski” med hendelser fra vårt område under krigen. Boken omhandler også Mil.org. område som omfattet Ski, Oppegård (gruppe 1) og Kråkstad, Tomter, Spydeberg og Enebakk (gruppe2).  kr300.

Ingen påmelding, kun fremmøte og deltakelse.

Vel møtt til en hyggelig vårtur i skogen med god lokalhistorie !

Fredsmarsjen er i regi av Ski- og omegn forsvarsforening i samarbeide med Ski Historielag.

Fred – frihet – demokrati og likestilling er noe vi må arbeide for hver dag.

 

Velkommen til medlemsmøte onsdag 24. april kl 19 i Ski Rådhusteater

Tore Hansen og Tore Jørgensen skal guide oss inn i en interessant tradisjon med gallionsfigurer og dette mysteriet med kvinnefigurer foran på båter, kåseri med bilder og historie.

Ja, selvfølgelig sikringskost og kaffe.

 Deretter en liten revy om komiteenes arbeider og planene fremover.


 

Torsdag 25. april tur med omvisning på Seiersten festningsanlegg.

Vi har kanskje egentlig ikke noe fast begrep om denne festningen på Seiersten som ligger høyt over fjorden i Drøbak. Festningen har hatt en mer beskjeden rolle i historien i skyggen av Oscarsborg. Festningen er nå mer et parkområde, men har fortsatt sine voller, kanonstillinger og bygninger med historie tilbake til 1900 og utfordringene i forkant av unionsoppløsningen i 1905.

Vi starter på Follo museum med lunsj fra kl 12, dvs du tar med matpakke og kjøper kaffe og vafler på museet.

Under/etter lunsjen får vi en orientering om festningsanlegget vi skal besøke og de 2 strategiske forsvarslinjene i vårt område der festningen inngår som en del av. Deretter går vi en tur i festningsområdet.

Oppmøte kl 11:30 på parkeringsplassen i Kirkeveien / Waldemarhøy. Kjører du ikke selv er det alltid plass i bilene.

Påmelding: Ingen, bare fremmøte.


8. mai Frigjøringsdag Veterandag kl 18 i Ski.

Del 1: Minneseremoni ved minnestenen ved Ski middelalderkirke kl 18:00.

Tale ved ordfører, opplesing av navnene på de falne, bekransing og honnør, allsang  Ja vi elsker.

Del 2: Minnesamvær etter bekransingen, minnetaler og enkel servering.

Sted: Kontra losjen over veien.  Alle velkommen!

 


Velkommen til medlemsmøte!

Torsdag 21. mars kl 19 i Servicesenteret i Kirkeveien her i Ski skal vi få besøk av forfatteren til boken om Carl Fredriksens transport.

        Forfatter Hilde Vesaas er lektor ved Ski videregående skole og i boken sin beskriver hun noen av de dristige og farefulle transportene av flyktninger i vårt område under siste krig. Hun kommer hit for å dele historien med oss i Ski Historielag.

Boken fikk flott omtale i Østlandets blad i fjor høst og handler om det bokens undertittel kaller ”Den ukjente historien om krigens største heltedåd.”, nemlig transporten over til Sverige av 1000 mennesker på noen korte og hektiske uker høsten 1942 da tyskerne, statspolitiet og hirden finkjemmet landet for jøder. 

Historien om Carl Fredriksens transport er ikke godt kjent og boken er spennende som en kriminalroman. Bokens helt er en slektning av forfatteren, han er vokst opp i Mysen og kjente grensetraktene i området som sin egen bukselomme. 

Dette blir en interessant kveld og det er fint å introdusere en lokal spenningsforfatter med skildringer fra virkeligheten i vår region.

Ja – selvfølgelig blir det kaffe og sikringskost!

Vedlagt oversikt over hvem som ble valgt til hva etter årsmøtet 2019, som Word-fil.

Vedlagt oversikt over hvem som ble valgt til hva etter årsmøtet 2019, som PDF-fil.

Etter pausen tar vi for oss turen til Nord-Kypros med turprogram og bilder.

 

Innkalling til årsmøte i Ski Historielag

Dato: mandag 4. mars 2019 kl 19.00 Sted: Peisestuen i Servicesenteret Kirkeveien 3

Vedtektenes paragraf 5 setter rammen om årsmøtet:  

Årsmøtet er Ski Historielags øverste myndighet. Medlemmene avholder årsmøtet i løpet av første kvartal hvert år og innkalles av styret med 3 ukers varsel. Innkallingen med dagsorden og dato for frist til innsending av saker til behandling sendes medlemmene til kjente e-postadresser eller pr post.

Sammen med innkalling til årsmøtet følger styrets innstilling til årsmelding, saker til behandling som foreligger, adresse til valgkomiteen og historielagets vedtekter.

Valgkomiteens innstilling, regnskaper og revisjonsberetning omdeles på årsmøtet.

Dagsorden på årsmøtet:

1. Åpning av årsmøtet. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Konstituering av årsmøtet med valg av møteleder, referent og 2 protokollvitner.

3. Styrets innstilling til årsberetning.

4. Regnskap og revisors beretning.

5. Saker til behandling.

6. Valg av styre, revisor, valgkomite og andre komiteer og utvalg.

Årsmøtedokumentene følger vedlagt som PDF-fil:

Årsmøtedokumentene følger vedlagt som Word-fil:

  -    Årsmelding fra styret for perioden fra 1. mars 2018 frem til årsmøtet  4. mars 2019. 

-          Allerede innkomne saker til behandling (dagsordens pkt 5): 2 saker.

-          Vedtekter

Frist for mottak av saker til behandling på årsmøtet settes til 20. februar 2019. Saker til behandling sendes på e-post eller ringes til styret ved Knut Falla telefon 928 40 244 e-post knfal@online.no eller til Marianne J. Myrbraaten telefon 901 70 883 e-post majoh@mattilsynet.no

Mottatte saker til behandling blir om mulig distribuert på e-post og foreligger på møtet.

Fint om du har forslag til valgkomiteen. Kanskje du selv har lyst til å delta i noe av lagets arbeider, ta kontakt og snakk med Sidsel Kandahl telefon 995 00 545, Hilde Simarud telefon 905 79 005, eller Jan Sjølli telefon 480 70 928.

Forslag på kandidater kan selvfølgelig også fremmes direkte på årsmøtet under valg.

Regnskaper og valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens innstilling vil være klar før årsmøtet og blir sammen med styrets regnskaper omdelt på selve møtet.

Denne innkallingen går til medlemmer med betalt kontingent 2018 og nye medlemmer fra 2019.

                        Hilsen Ski Historielag                                                            Ski, 7. februar 2019

 for styret, Knut Falla / styreleder og Marianne J. Myrbraaten / sekretær


Etter årsmøtet følger pause med kringle / kaffe / te før neste post:

Medlemsmøte hvor vi skal tilbake til Karl den XII og smake på datidens stridsproviant og for at den skal være helt tidsriktig må den bløtes, og som tradisjonen var i rom eller helst konjakk…

 Bilder: hvor er dette – en liten uhøytidelig spørrekonkurranse.

Kanskje noen overrasker med litt underholdning!

 

             Hallo i Ski Historielag og venner av Ski historiske konserter

Invitasjon til 20. jubileumssesong !

 Onsdag 13. februar kl. 19.30 i Rådhusteatret
er det igjen klart for klassisk konsert

    Etter fjordårets suksess er Ski-pianisten  Emil Duncumb tilbake i Rådhusteatret
med sine venner i Pocket Sinfonia.

 Konserten er et ledd i Ski historiske konserters  20. jubileumssesong.

Vi får høre klassiske mestre i kammerformat, både arrangert symfonisk musikk og originalskrevet kammermusikk. Komponist-navnene Mozart, Haydn, Prokofiev og Grieg borger for den kunstneriske kvaliteten.

Pocket sinfonia ny-tolker mesterverker fra orkester-litteraturen gjennom kammer-gruppens spontanitet og intimitet. De har arrangert det meste av repertoaret selv, men har også bestilt arrangementer av andre. Gruppen har tidligere spilt i Wigmore Hall, Kings Place, Buckingham Palace, St. Martin-in-the-Fields, Oslo konserthus og Gamle logen i Oslo. På lufta har de vært både i BBC Radio 3 og NRK klassisk.

Medvirkende er foruten Emil selv (til høyre i bildet over), Rosie Bowker (fløyte), Tom Isaac (cello) og Eleanor Corr (fiolin).

Etter konserten i Ski reiser gruppen på turné til Vest-England.

Rabatterte billetter á kr. 100 til Ski Historielags medlemmer

Ta gjerne denne e-posten med som bevis for medlemskap i Ski Historielag.

Mer om de medvirkende: http://pocketsinfonia.com

 

Ski Historielag og alle interesserte i alle aldere

Her kommer nettadresse for billettkjøp til vårt innendørs hopprenn / åpent medlemsmøtet i Ski kino mandag 11. februar: https://www.odeonkino.no/nettsalg/velg-seter/Sys99-NO/AA-1002-201902111830

Du kan selvfølgelig også kjøpe billett på kinoen. Husk start i kinoen kl 18:30 med kaffe / kringle…. Ta gjerne med venner. Billetter kr 80.

Velkommen til innendørs hopprenn
i Ski kino
mandag 11. februar kl 18:30

Gir Hammer om sin venn Eddie the Eagle,

og vi viser filmen om Ørnen

Program 

Kl 18:30 Vi starter opp med sikringskost og kaffe.

Kl 18:50 Introduksjon ved Geir Hammer om hoppsporten som sitter i de gamle hoppbakkene i kommunen.

Kl 19:00 Vi ”hopper inn i filmen” om Ørnen, du husker sikkert han modige engelskmannen som hoppet i Møllebakken og i Holmenkollen.

Etter filmen en kort pause.

Deretter kåseri om hoppsportens historie i kommunen vår av Geir Hammer som var Eddis hopptrener.

Helt fra 1920-tallet var skihopp en hederssport med tilskuere og bikkja i bakken.

Bli med i Ski kino !

kinobillett kr 80 enhetspris for alle.

Sikringskost og kaffe gratis på billetten.


          
Geir og ”Ørne”  - detaljer før neste hopp….

Velkommen til en interessant kinokveld    utenom det vanlige – åpent for alle

               hilsen Ski Historielag

Godt Nytt ÅR

  Ski historielag er igang med å fotografere gårdene i Ski (se mer ...)

 

 

Godt nytt år!

Vi møtes til mange nye og

spennende opplevelser i 2019!

 Tilbake til dagens Siste nytt

 

 

 

Siste nytt fra 1. halvår 2019

Siste nytt fra 2. halvår 2019

Siste nytt fra 1. halvår 2018

Siste nytt fra 2. halvår 2018

Siste nytt fra 1. halvår 2017

Siste nytt fra 2. halvår 2017

Siste nytt fra 1. halvår 2016

Siste nytt fra 2. halvår 2016

Siste nytt fra 1. halvår 2015

Siste nytt fra 2. halvår 2015

Siste nytt fra 1. halvår 2014

Siste nytt fra 2. halvår 2014

Siste nytt fra 1. halvår 2013

Siste nytt fra 2. halvår 2013

Siste nytt fra 1. halvår 2012

Siste nytt fra 2. halvår 2012