Siden er sist oppdatert: 27.11.14

Hygge deg med Historielagets kalender for 2015

Hensikten med kalenderen er å gi et innblikk i vår lokalhistorie fra Skotbu i syd, til Siggerud i nord

Årboken Follominne 2014

Boken et felles årbokprosjekt av Follo Historielag med Ski Historielag, Oppegård historielag, Vestby Historielag, Ås Historielag, Nesodden Historielag og Frogn Historielag.

Norli bokhandel i Ski storsenter selger både kalender kr 100, og Follominne kr 200 for historielaget.

 

Her kan du se innholdet av årboken (PDF-fil)

Bli medlem i Ski Historielag

 • Som medlem mottar du vår lokalhistoriske kalender og årboken, begge er innbakt i kontingenten.

 • Vi har månedlige interessante medlemsmøter og stadige opplevelsesturer lokalt og i østlandsregionen.

 • Bli gjerne med i våre arbeidende komiteer.

Velkommen til vårt tirsdagsåpne kontor

 • Stikk innom på tirsdagsåpent kontor fra kl 11 til kl 14. Vi holder en kaffetår varm i Ustvedthuset på Waldemarhøy i Ski sentrum.

 • Har du gamle dokumenter og/eller bilder fra steder eller hendelser i kommunen, er vi meget interessert i kopiering.

Ski Historielag - årskontingenten 2015: enkeltmedlem kr 280,- og familie kr 300,-

 • Innbetal til bankkonto 1612.60.35946 Ski Historielag, Postboks 435, 1401 Ski.
  Oppgi i innbetalingen: navn, telefon nr og e-postadresse

 • Mer om historielaget, se hjemmeside: www.ski.historielag.no

 

Hallo til gamle og nye medlemmer i Ski Historielag

Velkommen til medlemsmøte torsdag 27. november kl 19, sted: Ski bibliotek.

I kveldens tema skal vi guides av forfatter og journalist Alf. R. Jacobsen til den kanskje mest grusomme hendelse i Norge og norsk nærområde i nyere tid. Hendelser som nesten ikke er omtalt i vår historie.

Forfatter og journalist Alf R. Jacobsen skal lede oss gjennom hendelser som skjedde i Norge, Finland og i Sovjetunionen i 1944 der ca 25.000 soldater og tusenvis av hester mistet livet. I tillegg kommer alle sjøfolkene som mistet livet i forsyningslinjen fra USA til Sovjet. Tyskland angrep Sovjetunionen for å ta Kolahalvøya med sine havneanlegg, og Sovjet gjorde motstand og motangrep for å ta Finmark. Disse grusomme krigshendelsene er nesten ikke omtalt i norsk historie, og som også har en fasett av forklaringer.

Dette blir garantert en interessant og innsiktsfullt historieforelesning av de helt sjeldne du bare ikke kan gå glipp av.

Alf R. Jacobsen har vært journalist i bl.a. VG, Alle Menn, Dagbladet, Finnmark Dagblad, redaktør for dokumentaravdelingen i NRK Fjernsynet og redaktør for Økonomisk Rapport. Han et sort og betydningsfullt forfatterskap bak seg og fikk Riverton prisen i 1988.

Han og kommer med en bok om hendelsene i 1944, og boken vil være til salgs på medlemsmøtet. Han signerer sikkert gjerne.

Mer om forfatterens store og betydningsfulle forfatterskap og virke som journalist kan du finne på
 
http://no.wikipedia.org/wiki/Alf_R._Jacobsen og  https://snl.no/.search?query=alf+r+jacobsen

Inviter gjerne med venner. Vi rigger med ekstra stoler og ekstra høyttaler.  

 • Før kveldens kåseri får vi en kunstnerisk opplevelse

 • Vi innleder kvelden med musikalske toner fra Bob Marley, vi ”gamle” husker sikkert ham, og vi nynner gjerne med.

Så over til kveldens sikringskost: I pausen skal 3 kringler spises! Og kaffe skal drikkes! Kr 30.

Akershus Kulturvernråd tildeler Bjørn Myrvoll Gjertrudprisen 2014
Selve tildelingen skal skje kl 12 Sted: Waldemarhøy, i Ski sentrum

Vi sakser inn litt om selve prisen.

Formålet med prisen er å uttrykke anerkjennelse overfor forvaltere av både materielle og immaterielle kulturminner for det verdifulle arbeidet som er utført, samt å stimulere andre forvaltere av materielle og immaterielle kulturminner til pietetsfullt å verne om og videreføre kulturarven. De materielle kulturminnenes kan være så mangt: bygninger, gjenstander etc. Man bør legge vekt på noe som er utbedret eller vedlikeholdt med respekt for egenart og miljøverdi. For de immaterielle kulturminnenes vedkommende bør prisen gis til en person/institusjon som har utmerket seg spesielt på å ta vare på gamle tradisjoner som f eks håndverk og muntlige tradisjoner, og har maktet å formidle dette.
Prisen består av et diplom samt kr 20 000. Gjennom pressen gjøres allmennheten kjent med prisvinnerne og det arbeid som er utført av dem.

Innstillingen til prisen fra Ski Historielag:
Bjørn Myrvoll har i flere 10-år arbeidet i Ski Historielag og Ski Lokalhistorisk arkiv / Ski bibliotek med saker som omfattes av grunnlaget for kulturvernprisen.
Han har gjort et betydelig nybrottsarbeide i registrering av

 • - gamle (glemte) husmannsplasser i kommunen.
 • - oppklare gamle hulveier og ledene til oldtids/kongeveiene.
 • - gravhauger og gravminner.

Hans arbeid med registreringen er mye av grunnlaget for kartverket over fornminner i kommunen.

Han har vært og er fortsatt motoren i en langvarig prosess for innsamling av gamle fotografier fra private gjemmer og loft i hele kommunen med oppsøking, avfotografering, undersøkelser og identifisering. Bildene er registret og scannet (av Akershusmuseet) og tilgjengelig via Lokalhistorisk arkiv i Ski, et arkiv som dels ble opprettet for å gjøre bl.a. bildene tilgjengelig på nettet for publikum.

 • Han har arbeidet med stadfestelse og lokalisering av Widerøbildene som gjelder Ski-området.
 • Innsamling av ulike historiske dokumentasjoner.
 • Representert historielaget i bibliotekets brukerråd.
 • Flerfoldige kåserier over temaene han har arbeidet med.
 • En resursperson med stayerevne over tid.
 • Bjørn Myrvoll mottok Ski kommunes kulturpris (2004) for sin innsats.
 • Myrvoll er i dag pensjonist.

Bjørn ble i 2002 tildelt æresmedlemskap i Ski Historielag for sin innsats i laget.  Han har vært motoren for, og gjort mesteparten av det praktiske arbeidet, for innsamling av ca 7.000 fotos fra vår lokalhistorie.

Gjertrudprisen deles ut med en pris i hver region, her er alle vinnerne og forslagstillere:

 • For Follo: Bjørn Myrvoll, foreslått av Ski Historielag.
 • For Romerike: Fetsund Lenseteater, foreslått av Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus.
 • For Vestregionen: Jan Martin Larsen, foreslått av Asker og Bærum Historielag

Det er Ski Historielag som står for arrangementet. Det blir taler, hurrarop, og enkel servering med kringle, sjokoladekake, kaffe og te…  Du er selvfølgelig tilstede.

 

Lørdag 6. september opplevelsestur til østfoldtraktene for å se bergkunst – helleristninger m.m.

        Martin Østby – Tur- og opplevelseskomiteen guider oss gjennom landskapet. Han har tråkket sine barnesko i landskapet her

Lunsj i det grønne: Siden det (nesten) helt sikkert blir pent vær blir det lunsj og kringle (kr 50) i det grønne i vakre omgivelser, vi har med stoler, alternativt kafébesøk hvis regn.

Kjøreplan og program: Vi kjører egne biler fra sted til sted. Alle får med kart over kjørevei og program slik at vi ikke kommer bort fra hverandre. På de enkelte stedene parkerer vi i nærheten av bergkunsten, ikke krevende gange.

 • Møtested: Vi møtes på parkeringsplassen ved Kirkeveien / Waldemarhøyparken i Ski kl 10. Har du ikke bil, sitter du på.
 • Påmelding: helst inne fredag til Martin på telefon 918 43 185. Gi beskjed om du vil sitte på.

Referat fra søndag 31.08.2014: Kulturminnedag 2014 ved historielaget
 Sted: Bøndenes Hus / Bondens markedsdag.

Del I:
Helleristninger ved førsteamanuensis David Vogt ved arkeologisk avdeling / Universitetet i Oslo innviet oss inn i helleristningenes mystikk og mulige betydninger. Vi fikk innblikk i en stor bergkunst i Østfold og Bohuslän godt illustrert med bilder og bok med stedsangivelser, karter og omtale: lett å finne frem. Han ga oss koden om hvordan finne slik bergkunst og oppklarte at helleristninger og runeskrift skilles med tusener av år.

Martin Ø (Tur- og opplevelseskomiteen) inviterte til opplevelsestur lørdag 6. sept i Østfold.

Flere hadde spørsmål til Vogt og vi benyttet muligheten til å kjøpe David Vogt’s interessante og beskrivende bok. Boken er ypperlig som guide på famileturer og lignende.

David fikk historielagets statuett til å ta med hjem for hygge. Vi var ca 45+ til stede.

Bilde over: fra søndag 31. aug – helleristninger – David Vogt’s kåseri.

Del II:
Etter kåseriet, 17 deltakere ble med på tur til nærliggende gravhauger og om gravhaugene ved Knut F. Deretter inn i Ski Middelalderkirke der Per Krogstie ga en interessant orientering om kirkens tilblivelse og historie tilbake til ca 1160.  

 • Både kåseriet til Vogt og turen til gravhaugene og i Ski Middelalderkirke ble filmet med tanke på en reportasje.
 • Takk til deltakere søndag for utvist tålmodighet: for innledningsvis ble det utfordringer med pc’er. Første pc hadde passord, vi overkom det, men den gjemte billedfremvisningsprogrammet PowerPoint. Neste maskin forsøkte å forklare og rettlede, men vi forsto ikke med en gang. Det var vel nære på at maskinen ville si vi var noen duster. Men, til slutt gikk det bra med lagets gamle maskin. Den klarte brasen med sine 11 års erfaringer og overbærenhet med amatører…. Kåseriet ble også akkompagnert av korpsmusikk som spilte flere stykker på markedsdagen utenfor….
 • På oppsiden som det heter: Meget interessant og lærerikt kåseri, gravhauger og kirkebesøk + bondens markedsdag med sveler og kaffe fra Ski Bygdekvinnelaget, det smakte.

Skal vi være til stede på bondens markedsdag neste år, bør vi ha informasjonsbod i markedsområdet.

Flott billedreportasje fra Langnes 9. august vises her som PDF-fil
Billedreportasjen er laget av Jonny Bunæs med bilder tatt av Jonny og Christian Olsen.

Kontoret i Ustvedthuset – åpent tirsdager
Kontoret i Ustvedthuset skal etter planen være bemannet kommende tirsdag, og hver tirsdag utover i tiden kl 11 til kl 14.
En kaffekopp, kjeks og en hyggestund – velkommen til alle.
Kommende tirsdag (2/9) blir ikke kontoret bemannet før ca kl 12.30.

 Invitasjon til årets kulturminnedag søndag 31. august kl 13 på Bøndenes hus i Ski

Helleristninger: om historie, kunst og mytologi.
Vi skal guides i temaet av  førsteamanuensis David Vogt med fokus på helleristninger i vårt nærområde – Østfold.

 Dette blir garantert interessant og lærerikt

David Vogt er førsteamanuensis i arkeologisk seksjon ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet flere bøker og artikler om temaet helleristninger og er den fremste på dette feltet. Boken David Vogt har skrevet om helleristninger i Østfold vil være til salgs, og viktig for oppfølgende opplevelsestur til Østfold lørdag 6. september.

Merk: Søndag 31. august er sammenfallende med Markedsdag på Bøndenes hus i Ski. Her blir det utstillere og servering av bl.a. rømmegrøt, kaffe, og annet spiselig….

Selve utstillingen starter kl 11 og varer frem til kl 16, men vårt program starter kl 13 og er innendørs, følg piler/plakater.
Dersom værer tillater det, og tiden gir praktiske muligheter tar vi etter på en spasertur å se på fornminnene mellom Bøndenes hus og den gamle middelalderkirken.

 Oppfølgende opplevelsestur i Østfold lørdag 6. september der vi skal se på helleristninger og fornminner.

Turen guides av Martin Østby i Tur- og opplevelseskomiteen. Dersom været tillater det blir det lunsj (kr 50) i det grønne, (det er jo alltid pent vær på opplevelsesutflukter).

Påmelding til turen helst innen torsdag 4. september til Martin på telefon: 918 43 185.
Vi kjører egne biler / gi beskjed til Martin om du ønsker å sitte på. Møtested Kirkevn v/Waldemarhøy kl 10.

Om Kulturminnedagen

I Ski er tradisjonen at Ski Historielag arrangerer den årlige kulturminnedagen. Kulturminnedagen er en nasjonal så vel som europeisk dag for kulturminner. Temaet i år her til lands er ”den store reisen” de siste 200 årene. I historielaget har vi gjennom 2013 og 2014 vært i dette tema 6 ganger, så vi har valgt å gå litt lengre tilbake, langt tilbake, og starte reisen i helleristningenes tid og holde oss der. Vi har lyktes å få selve kunnskapskjernen til å foredra om temaet. Noe annerledes enn resten av landet, vi håper det vil falle i smak og være til nytte og til glede spesielt i forbindelse med oppfølgingen 6. september.

Invitasjon til lørdag  9. august

Vi skal tilbake til 9. august i 1814 og stedet er Langnes med kanonbatteri og skyttergraver.

Et tilbakeblikk på de brutale krigshendelser mellom Norge og Sverige langs forsvarslinjen Glomma-linjen. Forspillet er Norge som etter traktaten januar 1814 er overlevert fra Danmark til svenskekongen. Deretter prosessene på Eidsvoll vinteren og utover våren som på en måte førte til en folkereisning i landet vårt med visjoner om et eget, selvstendig og udelelig rike.

Soldatenes kår

 • Lite kjent er forholdene for de norske soldatene med dels svakt utstyrt og med lite mat, lange oppmarsjområder og nesten ingen krigserfaringer.
 • Førsteamanuensis Terje Harald Holm (foto til høyre) vil gi oss et innblikk i soldatlives utfordringer til forsvar av grunnloven i 1814

Kulturminnestedet Langnes

 • Det er fortsatt tydelige spor i området Langnes etter hendelsene i 1814 med batteriposisjoner og skyttergraver i tillegg også minnestein over de falne og en informasjonstavle.
 • Riksantikvar Jørn Holme (foto til venstre) holder dagens hovedtale på Langnes. Vi får en oversikt over arbeidet med å kartlegge Langnes skanse som kulturminnested.

Æresvakt med soldater i 1814-uniformer.

(1814-soldatene vi kjenner fra fellesarrangementet med Kråkstad kirke 9. mars i år og Harald Johnsen vi kjenner fra historielagets medlemsmøtet i januar i år om 1814).

 • Musikkinnslag og bekransning av minnestein.
 • Lunsj fra kl 11 og utover på Stubberud

Innimellom i programmet blir det lunsj, kaffe, kringle og en hyggelig sammenkomst på ”Stubberud” som ligger på Langnes med kort gangavstand til selve Langnes-batteriet.

Oppsummering:

 • Stubberud på Langnes:
 • Fra kl 11 og utover lunsj.
 • Ca kl 11.30 førsteamanuensis Terje Harald Holm om grunnlovssoldatene.
 • Langnes-batteriet:
 • Fra kl 13 Tale ved riksantikvar Jørn Holme, bekransing og musikals innslag.
 • Stubberud på Langnes:
 • Avslutningsvis, etter bekransingen kaffe og kringle på Stubberud før hjemreise.

Viktig: Påmelding og felleskjøring:

Påmelding og informasjoner helst innen torsdag kveld 7. august til Tom på telefon 412 33 432. Deltakeravgift kr 100 som omfatter tema, lunsj, kaffe, te og kringle. (Tidligere feilaktig deltakeravgift kr 130). Felleskjøring fra Kirkeveien v/Waldemarhøy i Ski kl 10.

Kjørevei og skilting av parkering ”SHL”:

E18 over Glomma, første avkjøring, over E18 og mot Askim på gamle E18, nå vei 128.
Ca 1 km, ta til venstre inn på Langnesveien ved Askim Fruktpresseri.
Følg Langnesveien, etter hvert over på grusvei. Skilting merket SHL for parkering.
Spaser gjennom jernbanegrind, over jernbanesporet – og du er fremme! Langnesveien 220.

Godt nytt år!

Vi møtes til mange nye og spennende opplevelser i 2015

Tilbake til dagens Siste nytt

Siste nytt fra 1. halvår 2015 Siste nytt fra 2. halvår 2015
Siste nytt fra 1. halvår 2014 Siste nytt fra 2. halvår 2014
Siste nytt fra 1. halvår 2013 Siste nytt fra 2. halvår 2013
Siste nytt fra 1. halvår 2012 Siste nytt fra 2. halvår 2012