Søndag 9. mars var det minnegudstjeneste i Kråkstad kirke i forbindelse med grunnlovens 200-års jubileum

Det søndenfjeldske Frivillige Musqueteercorps og Iddske Compagnie. Tom Rognstad og Svenn Bjerke
Tom Rognstad, Stortingsrepresentant Gunvor Eldegard, Ordfører Anne Kristine Linnestad og prost Sven Holmsen Gunvor Eldegard og Anne Kristine Linnestad
Sogneprest Jan Kay Krystad i tidriktig antrekk Prost Sven Holmsen
Sogneprest Jan Kay Krystad i døren til våpenhuset Ordfører Anne Kristine Linnestad og prost Sven Holmsen ved avdukingen av minneplakett fra Riksantikvaren og Riksarkivet.
Videre mot høyre Olav Tjugen og Jan Kay Krystad
Det søndenfjeldske Frivillige Musqueteercorps og Iddske Compagnie på vei til Kråkstad bedehus Forsamlingen hygger seg med kirkekaffe og kaker.
Tom Rognstad blant de mange som nøt serveringen fra Kråkstad Sanitetsforening Ordfører Anne Kristine Linnestad holder tale
Stortingsrepresentant Gunvor Eldegard taler Bonde Knut Solberg fra almuen 1814 forteller om Kråkstad-bygda for 200 år siden

Alle foto er tatt av Christian Olsen, Ski historielag

 

     Ski historielag, Postboks 435, 1401 SKI 

  Stiftet 1974      

  Bankkonto:  1612 60 35946    

[Melding til WEBsnekker]