Hallo til medlemmer og venner av  Ski Historielag
Torsdag 5. juli kl 19.00 Spennende klaverkonsert med Sonja Radojkovic
Sted: Østfold-domen – Eidsberg kirke.

Pianistinnen er fra Serbia og holdt sist konsert i kirken i 2011 med meget gode musikkanmeldelser. Vi får en musikalsk opplevelse av de sjeldne, godt hjulpet av de akustiske forholdene i denne gamle steinbygningen fra 1200-tallet

 Her skal vi koste på oss noen linjer om pianisten:

Sonja Radojkovic, fra Beograd. er en stjernepianist av de sjeldne, og overalt hvor hun kommer høster hun glimrende kritikker.

Til daglig er hun professor i klaverspill ved musikkhøgskolen i Beograd og i Sarajevo. Hun er dessuten gjesteprofessor ved universitetet i Winnipeg, Canada. Hun har en lang solistkarriere bak seg, og bl.a. har gitt konserter i Serbia, Kroatia, Italia, Russland, Tyskland, Østerrike, Sverige, Norge, USA, Storbritannia, New Zealand og Australia. Hun har vunnet priser i prestisjefylte konkurranser. Bl.a. vant hun i 1993 1. pris i den store Sergei Rachmaninoff - konkurransen i Moskva. Her deltok 57 pianister fra hele verden!

Sonja Radojkovic har tidligere gitt konserter i Norge. Bl.a. har hun spilt i Sarpsborg, Halden og Fredrikstad. I november 2008 hadde hun også en konsert i Den Norske Opera. Senest i 2009 og 2010 gav hun  flotte konsert i Eidsberg kirke. I mars 2011 var hun solist med Østfold Symfoniorkester i Brahms Klaverkonsert nr 2

I mai i 2010 uroppførte hun dessuten tre klaverstykker som er skrevet spesielt for henne av Vidar Hansen. Diss stykkene og et helt nytt stykke av Vidar vil hun spille ved konserten i Eidsberg.
             Program ved konserten i Eidsberg

 •  J. S. Bach:             Partita i e moll

 • L. van Beethoven    Sonate opus 14. Nr 1

 • Claude Debussy      Childrens corner

 • Friedrich Chopin      Scherzo i b-moll

 •    Vidar Hansen       Three pieces for piano

 •    Vidar Hansen       Prelude. (Urfremføring)

Inngangsavgift kr 150, familie 250, barn under 16 år gratis. For mer info om Sonja, se nettsidene:
solair.eunet.rs/~sonjarad/  
Bufretwww.youtube.com/watch?v=6VDHFpyUqBQ
www.facebook.com/sonja.radojkovic.9 | Bufret

Kjørevei til Eidsberg kirke: E18 forbi Askim, til høyre på vei nr 115, i rundkjøring over på vei nr 124 til Rakkestad og Eidsberg kirke. Kikk litt på kartet før du kjører om du ikke er kjent. Kjøretid ca 45 minutter.

Kjære bygningsverner!
Har du noen gang vært på en autentisk skogfinneplass? Ikke det? Nå har du muligheten! 

Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus inviterer deg i samarbeid med Akershus fylkeskommune til åpen visning på nettopp en autentisk skogfinneplass! Invitasjonen med foto kan du se her som PDF-fil.

Velkommen til Mikkelrud i Aurskog Høland lørdag 30. juni kl. 11.00-14.00!

Dette flotte stedet ligger i Aurskog Høland, følg skilting mot Bjørkelangen fra Lillestrøm, ta av til venstre mot Nordre Mangen ved Lierfoss på RV 170 før du kommer til Bjørkelangen. Deretter er det ca. 10 km langs med Nordre Mangen vei. Stedet heter Mikkelrud. Det vil bli skiltet fra avkjøringen ved Lierfoss langs med RV 170 og videre langs Nordre Mangen vei.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen! Med vennlig hilsen Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus v/ Victoria Brand, bygningsvernkonsulent, Vøienvolden gård, Maridalsveien 120, 0461 Oslo, Tlf: 907 83 586, www.fortidsminneforeningen.no/oa

Utflukt lørdag 16. juni med Historielagets Lokalhistoriske komite til spennende severdigheter i Hobøl.

Hobøl kirke fra middelalderen med sine omliggende severdigheter

Med omvisning skal vi se Hobøl kirke som ble oppført i perioden ca år 1150 til 1200 og vi skal bese stedets ”sakrale museum”. En egen lokal arbeidsgruppe har restaurert prestegårdens hageanlegg fra 1700 tallet. Hagen ligger i all sin prakt og bare venter på oss for et besøk. Arbeidsgruppen har skrevet en utfyllende og vakker bok om denne gamle hagen. Hageboken er trolig tilgjengelig på neste stopp. 

Narvestad gård fra 1500-tallet

Etter besøket i middelalderkirken, museet og hagen tar vi oss videre til neste opplevelse: Narvestad gård som ligger noen kilometer sydover. Her bys det på kaffe og kringle før en omvisning på gården av hustes vertinne Ingrid Aas. Gården har sin historie fra 1500-tallet og hovedhuset er oppført på 1700 tallet.  Vi får også besøke vertinnens gårdsmuseum som gir et rikt innblikk i lokalhistorie og gårdshistorie.

Vertinne Ingrid Aas har forfattet hele 3 bøker som er til salgs. Bøkene handler om hennes liv som startet med barneårene i Oslo, men vesentlig og innsiktsfylt om livet på gården og lokalsamfunnet i Hobøl.

 Reise: Vi kjører egne biler eller sitter på med hverandre. Fremmøte og avreise lørdag 16. juni kl 11.15 fra parkeringsplassen i Kirkeveien ved Waldemarhøy. Beregnet start på omvisningen ved Hobøl kirke kl 12.

Påmelding til Per Krogstie tel:  901 92 162 og på grunn av kringlebakst – påmelding helst innen torsdag ettermiddag!
Vel møtt - hilsen Lokalhistorisk utvalg i Ski Historielag.

Opplevelsestur med Ski Historielag til Flåm

Avreise fra Ski tirsdag 14. august på morgenen med tog via Oslo gjennom Hallingdal og inn på Hardangervidda til Myrdal stasjon. Vi går over på Flomsbanen og blir med ned den flotte fjellsiden med sin fine utsikt. Jernbanesporet som i sin tid ble sprengt ut i fjellet og fører ned til Flåm. Vi besøker et museum, og vi overnatter i Flåm.

Neste dag valgfrie alternativer:

1: Båt fra Flom og inn Nærfjorden og til Gudvangen. Buss (kanskje Stalheim-kleivene som ble fredet i 2009) til Voss og toget hjem til Ski. Gudvangen og Nærøyfjorden er en av de mest populære anløpshavner for cruiseskip. Severdigheten står på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarvsteder

2: Med hurtigbåt ut den flotte Sognefjorden til Bergen og tog til Ski. Alternativt overnatting: nattog, i Bergen eller Voss.

Turleder, påmelding og all informasjon er ved Bjørn Næss, telefon 977 95 875 og inne 15. juli.

Her følger et referat og et glimt fra minnemarkeringen 7. juni sist uke i Magasinleieren i Ski, en markering vi må bygge til en årlig tradisjon. Takk til alle som deltok.

Magasinleieren i Ski 7. juni   Demokrati, fred og frihet kommer ikke av seg selv.

Unionsoppløsningen med Sverige 7. juni i 1905 ble markert i den gamle magasinleieren i Ski sist torsdag 7. juni. I denne flotte junidagen og for 53 fremmøte åpnet ordfører Anne Kristine Eikebråten med en velkomsttale før hun ga ordet videre til stortingsrepresentant Gunvor Eldegard som holdt dagens minnetale.

Hovedpunktene ordfører Anne Kristine kom inn på i sin åpningstale:
Det er nå mer enn 100 år siden vi fikk vår selvstendighet som nasjon, etter 91 års union med Sverige. For 107 år siden halte vi det svensk-norske flagget, også kalt "sildesalaten", for siste gang og heiste det rene, norske flagget (Ski Historielag: første gang 9. juni 1905) på alle våre forsvarsverk. Jeg tror det er viktig for en nasjon en gang i blant å stoppe opp og reflektere over hvordan vårt land har utviklet seg. Det å bygge en demokratisk og moderne stat tar tid og byr på mange utfordringer. Vår løsrivelse fra Sverige var ikke et resultat av heroiske slag, men først og fremst utfordrende, hardt politisk og diplomatisk arbeid fra både Norge og Sveriges side og Kong Oscar II var en klar motstander av at Norges ønske om selvstendighet skulle munne ut i en åpen, militær konflikt. I en opphetet politisk situasjon mellom to land vil det ofte oppstå en militær opptrapping, men militær aksjon kan ikke bli annet enn en nasjons siste virkemiddel for å løse overnasjonale politiske problemer. Slik er det i dag og slik var det også ved starten på det 20. århundre. Gratulerer med dagen!

Vi skal gjengi litt av hva stortingsrepresentant Gunvor Eldegard sa i sin tale, hentet fra stortingets forhandlinger i 1905:
Den 7. juni er i Norge blitt ståande som eit symbol på frihet, sjølvbestemmelse og demokrati. Dagen da Stortinget erklærte Noreg som ein sjølvstendig nasjon etter at landet flerie århundrer hadde vore i union med sine naboland. Det me feirar i dag den 7. juni 107 år etter er faktisk en stor hending i vår historie. Det var Stortingssalen som var den sentrale arena for hendingane denne spesielle onsdagen i 1905: Klokken er 10.35, og stortingspresident Carl Berner opnar dagens fyrste møte. Han kan konstantere at alle dei 117 representantar har innteke plassane sine, og at det er fullt på publikumsgalleriet. Han gir straks ordet til Christian Michelsen, og dermed er eit av dei mest dramatiske – og kanskje best regisserte – møter i
Stortingets historie innleia. Statsministeren gjer greie for konflikten som har oppstått mellom kong Oscar på den eine sida og regjeringa og Stortinget på den andre, som følgje av striden om ny konsulatlov. Stortinget har vedteke ei ny lov som skal etablere eit eige norsk konsulatvesen, men kongen har nekta å sanksjonere lova.

Stortingsrepresentant Gunvor Eldegard, medlem i Ski Historielag, holder dagens minnetale om hendelsene 1905 (se foto til høyre)

Statsrådane har på si side søkt avskjed noko kongen ikkje har villa innvilga, fordi det ikkje var muleg for ham å etablere ei ny regjering med støtte i Stortinget. (Ski Historielag: Parlamentarismen innført i 1880-årene og krevet Stortingets oppslutning om regjeringen, en ordning den svenske Riksdagen fikk langt senere). Stortingspresident Berner tek så ordet. Han viser til at Stortinget har vore førebudd på situasjonen, og at alle har fått gitt uttrykk for sitt syn i tidlegare møter. Han oppfordrar representantane til å avstå frå debatt og einstemmig fatte det vedtak som skal bemyndige regjeringa til å fortsette i sine embete. Og så fatter Stortinget vedtaket som siden er blitt stående som ”7. juni – beslutningen”. Det konstanterar at regjeringa har lagt ned sine embete, at kongen har erklært seg ute av stand til å skaffe landet ei ny regjering, og at den konstitusjonelle kongemakt med dette har tredt ut av si verksemd. Stortinget bemyndigar difor regjeringa til å utøva den myndighet Kongen er tillagt etter grunnlova, med dei endringar som er nødvendig fordi unionen er oppløyst ”som følge av at Kongen har opphørt å fungere som norsk konge”, som det heiter i vedtaket. Både alvoret og høgtid pregard dei tilstadeverande. Etter at vedtaket er fatta, tek Michelsen imot regjeringsoppdraget og legg til: ”Vi stoler paa vor sags rettferdighet, paa stortingets faste og tilidtfulde støtte og hele det norske folks enstemmige og urokkelige vilje til at yde et hvilketsomhelst offer, som stillingen måtte kreve”. Han avslutter med å utrykke ønsket om at vedtaket må bli til varig gavn og velsignelse for fedrelandet. Høgtidlig stillhet herskap i salen før samtlige representantar i salen reiser seg og på den måten syner si tilslutning til statsministarens innlegg. Det er ein taus, men kraftfull markering av samhold og besluttsomhet, og det vert sagt at Michelsen har problem med å halda tårene tilbake. Francis Hagerup noterar i dagboka si: ”Det ofisielle møde førløb meget værdig og gripende”. Møtet fortsetter så med at forslaget til adresse fra Stortinget til kong Oskar ble lest opp. I Adressa framholdes blant annet at unionen hadde sin berettigelse så lenge den kunne bidra til å fremme begge folks velferd og lykke, men at folkenes solidaritetsfølelse og frivillig samhold er viktigere en politiske forbindelse, og at unionen er blitt en fare for denne samfølelse. Med stort flertall vedtas denne adressen. Dermed var møtet over – det har tatt mindre enn ein halv time.

”Revulosjon i Norge” kunne man lese i avisene seinare same dag og i dagane som fulgte. Stortingsrepresentant Johan Castberg skrev: ”Aldri har vel historien sett en revulosjon utført så stillferdig, i så smukke, rolige for ikke å si høflige og elskverdige former som denne” Bak denna stillferdige forma låg imidlertid sterke politiske føringer.

Folkeavstemming. 13. august i 1905 ble det for første gang holdt folkeavstemming i Norge, og temaet var over unionsspørsmålet. 85 prosent av de stemmeberettigede men deltok og avga 368.208 stemmer for JA til unionsoppløsningen, og 184 stemmer for NEI. Kvinnene, som ikke hadde stemmerett, organiserte en underskriftskampanje der ca 280.000 kvinner skrev under til støtte for ja til unionsoppløsningen.

Stortingsvedtaket skapte irritasjon i Sverige. Krefter i Sverige ville gå til militær aksjon mot Norge. Etter en spenningsfylt periode kom det denne gang ikke til noen form for militære stridshandlinger. Siste gang det var krigshandlinger mellom Norge og Sverige var langs Glommalinjen i augustdagene i 1814.

Knut Falla, styreleder i Historielaget og styreleder i Ski- og omegn Forsvarforening, orienterte om stedet vi var samlet – magasinleieren i det tidligere Artilleriregiment nr 1. (AR1). Valg av sted på denne minnedagen har med hva som skjedde opp mot 1905. Fredrikstad var opprinnelig fra 1700-tallet lokaliseringen for AR1, men ble overrent av svenske soldater under krigsoperasjonene i augustdagene i 1814. Artilleriet kom den gang under fiendens kontroll. Valget av Ski for ny lokalisering på slutten av 1800-tallet var ikke tilfeldig. Ski med sine jernbanespor mot syd, mot øst og mot nord innbød på fleksibilitet. Samtidig som plasseringen var bak forsvarsverket Glommalinjen fra Fredrikstad til Elverum. Mot vest hadde Oscarsborg sitt forsvarsverk fra Kråkstad – Ås til Oscarsborg over Hurum til over til vestsiden av Drammensfjorden.

De gamle lange grønne metallbygningene som ennå står i magasinleieren ble oppført i ca 1902 som vognstall for kanonlavettene. Lavettene var i tre og sterkt utsatt for brann. På 17 og 1800 tallet forsøkte man gjerne å tenne på fiendens vognstaller. Utbrente kanonlavetter gjør artilleriet ubrukelig som det strategiske våpen det var. Bygningene skal være en fransk ide. Det skal stå en slik tilsvarende bygning i Frankriket, og disse to her. Begge bygningene og plassen i mellom er vernet av riksantikvaren og vil forbli slik i all fremtid, antakelig, men bygningene krever nå sterkt til vedlikehold.

Falla takket for fremmøtet, og inviterte på kaffe, te og Dagbokringler til alle, og avsluttet med: la oss denne junikvelden minnes, demokrati, fred og frihet kommer ikke av seg selv.

Ski Historielag | Ski- og omegn Forsvarsforening | NROF-Follo (reserveoffiserene) | Ski HV

Unionsoppløsningen i 1905
Torsdag
7. juni kl 19.   Velkommen til en minnemarkering av Unionsoppløsningen i 1905 i den gamle magasinleieren her i Ski.

Program

Åpning av minnemarkeringen ved ordfører Anne Kristine Eikebråten
Stortingsrepresentant Gunvor Eldegard om hendelsene som førte frem til unionsoppløsningen og om vedtaket i Stortinget i 1905.

Litt om leieren og de helt spesielle bygningene i jernplater som ble oppført i årene 1902-1903.
Vi skal få belyst hvorfor bygningene, de grønne lange -  en fransk oppfinnelse, er bygget akkurat slik.

Vi hygger oss avslutningsvis til lett servering med kaffe, te og kringle. Det er selvfølgelig bestilt sol og godt vær….

     Magasinleien fra tidligere Artilleriregiment nr 1 ligger til Monsrudveien.
Til fots: Gamleveien fra jernbanestasjonen / over gangbroen til venstre ned  Monsrudveien, første til høyre og inn gjennom de gamle portene.
Med bil: Ved rundkjøringen Åsenveien, Søndre tverrvei inn Vestveien, til venstre ved politistasjonen opp Monsrudveien og 3. vei til venstre

Vel møtt, hilsen Ski Historielag i samarbeide med Ski- og omegn  Forsvarsforening og NROF- Follo

  Oppdagelsestur søndag 20. mai.

Vi møtes kl 12 på  parkeringsplassen ved Bestemorstranda i Bunnefjorden.

På siste medlemsmøte 15. mai i historielaget foredro Ole Rojahn om de hemmelighetsfulle terrassene. Allerede søndag, og før vegetasjonen skjuler det meste, skal vi på oppdagelsestur i Svartskog ved Bunnefjorden.
   Vi skal med selvsyn se terrassene fra en kanskje flere tusenårig gammel bosettingsstruktur.

Egil Wenger fra Oppegård Historielag som skrev om funnet i Follominne i 2008 blir med på turen søndag.

Foredraget til Ole Rojahn åpnet helt nye perspektiver på hva som kan ligge skult under torv og vegetasjon og hva disse egentlig skjuler. Det er uklart hvor mange hundre oppbyggede terrasser funnet egentlig omfatter, men kanskje mer enn 300.
Tidsbergegninger viser at de muligens kan være helt tilbake fra perioden ca fra 800 f. Kf og frem til kanskje ca 400 e. Kf. Med andre ord de har vært der en stund, men hensikten og nytte i perioden er helt ukjent.
Det har ikke vært utgravninger som egentlig har avdekket mystikken i dette bosettingsområdet. Skeptikerne mener dette bare er gamle teltplasser…. vi får nå se da…. Det var vel ikke noe særlig telt og campingliv slik vi kjenner det for tusen år tilbake. Men kan vi få i gang en debatt som igjen fører til bevilgninger for utgravninger er det jo spennende.

    Ole Rojahn publiserte dette enestående funnet i Follominne 1994, og    I Follominne fra 1997 gir han et kulturhistorisk overblikk fra Oppegård.

La oss ta litt sats og våge et modig sprang:

         Kanskje ligger det her en unik kulturskatt som i sin form og med sin hensikt er ”større” enn selveste vikingskipene.

Ta med: Litt niste, litt på termos, litt å sitte på. Kanskje regnfrakk og fottøy for våt skogbunn.

Om møtested: Vi møtes på parkeringsplassen v/Waldemarhøy i Kirkeveien kl 11.30 for å hjelpe hverandre med transport. Planen er å starte opp kl. 12.00 fra parkeringsplassen ved Bestemorstranda i Bunnefjorden.

Ingen påmelding, alle velkommen - vi ses.

------------------------

Tirsdag 22. mai kl 18.

Sted: Landbruksmuseet, UMB i Ås.

”Nytteplanter i en historisk setting”

Dette blir en ”medlemstur” i det grønne med Dag Guttormsen som turleder.

Han vil guide oss i begrepet nytteplanter og sette det i et historisk sammenheng.

Enkel bevertning. Ingen påmelding.

For ytterligere info, se www.follosopp.no

Dette er et fellesarrangement hvor følgende tar i et tak:

Follo sopp og nyttevekstforening, Bærekraftig Follo og Ski historielag

Til medlemmer og venner av Ski Historielag, her kommer NY beskjed om fremmøte, tid osv… den Skiller seg litt fra forrige melding.

Årsaken er at flest mulig tar samme tog fra Vestby, Ås og Ski….

Onsdag 23. mai INVITASJON TIL SKI HISTORIELAG

Det har blitt en god tradisjon at Ski bygdekvinnelag har historiske rusleturer i Oslo hver vår.

Ski Bygdekvinnelag har gleden av å invitere med Ski historielag.

 Vandringsturen går langs Akerselva med vår fantastiske guide Anne Sundby. Hun har lært oss utrolig mye om ”gamle” Oslo på våre vandreturer. Selv om vi har gått langs Akerselva før, er det flere som har hatt ønske om gjentagelse.

Oppmøte Oslo Sentralbanestasjon v/Tavla/ Klokka ca 1710

Det er lagt opp til følgende program:

Det går direkte tog fra Ski kl 16.41 (kommer fra Moss) som er framme i Oslo ca kl 17.03.
Vi møter Anne ved ”tavla/klokka” på Oslo S kl 1710. Vi tar T-bane/buss videre fra Oslo S til Nydalen før vi starter på vår rusletur. 

Ta gjerne med mat og drikke til turen.

Ski bygdekvinnelag gleder seg til å ha med Ski historielag, da det har vært et spesielt ønske fra deres side, noe vi synes er veldig hyggelig.

Vi skal tilbake til 17. mai ved minnesteinen ved Ski middelalderkirke og til 17. mai komiteens offisielle minnearrangement. Her følger bilde fra kransnedleggingen og minnetalen Susann Viktoria Falla holdt ved minnestøtten til de falne ved Ski middelalderkirke i regi av årets 17.maikomite.

Jeg står nå her og føler ydmykhet ovenfor de falne. De falne som mistet livet for troen på vårt samfunn, våre idealer, vårt ønske om fred og vårt ønske om frihet.

Vi unge lever i dag i et trygt og godt samfunn, som et resultat av de valgene som ble tatt på Eidsvoll i 1814. Grunnloven som med sine viktige idealer indikerer vår frihet. Som §1 sier: ”Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhengig rike”. Men ingenting kommer gratis.
Vi må minnes de falne her i dag. De fra krigshandlingene i august 1814, krigshandlingene under andre verdenskrig, alle disse menneskene som gjorde sin innsats for fred og frihet.
Det er slike nasjonale prøvelser, og slike nasjonale ofre, som skaper nasjonalfølelsen i hvert folk. Slike prøvelser som tester demokratiet vi har, sist gang – for oss – den 22. juli.
Unge og gamle mennesker har bøtet med livet for vårt land, og de fortjener evig ære for sine handlinger. Det er disse falne, disse ofrene, som står ansvarlige for at vi den dag i dag kan feire nasjonaldagen og denne viktige friheten vi er så heldige å ha.
Vi unge må huske at demokrati, fred og frihet aldri kommer av seg selv. Dette må forsvares hver eneste dag, dette må minnes.
Og med det gjenstår det bare å si ... Gratulerer med dagen.

Ski Historielag i morgen kveld – tirsdag 15. mai.

Vi møtes på Waldemarhøy kl. 19 og utover
Her et glimt fra kveldens program:
Steinalderens hemmeligheter i Svartskog.

Ole Rojahn vil ta oss tilbake til steinalderperioden i vårt nærområde Svartskog. Han vil ”guide” oss gjennom et historisk meget interessante funn som trolig er enestående på nasjonalt nivå, dette blir spennende.

Tidlig i 90-årene avdekket Ole Rojahn og Øyvind Myrvoll under en utgravning en stor ansamling av hittil ukjentere terrasseliknende konstruksjoner under lag med jord og torv. Vi skal til  ”Sandbuktskogen”, området mellom Ingierstrand Bad og Hvervenbukta.

Et titalls arkeologer har vært på befaring i området, og ingen har sett liknende fenomen tidligere her i landet. Allerede i 1994 ble det registrert 149 terrasser og etter hvert ble det klart at det dreier ca om ca 300. Terrassene har dannet betydelig undring i det arkeologiske miljøet, og de er forsøkt bortforklart med campingplass. Siden det står store solide furutrær på ”campingplassene”, og som har en alder på ca 150 år, snakker vi om en tidsepoke godt før campingen fikk folket ut i frisk natur. Det finnes ikke kilder som kan forklare dette arkeologisk fenomenet, ikke i kartmateriale fra 1700-tallet, og heller ikke de ellers så nøyaktige beskrivelsene fra Ljansbrukets virksomheter. Størrelsen på terrassene er vekslende fra de største på ca 10 x 30 m og ned til ca 7-9 kvm. Noen steder plassert tett inntil hverandre, ofte ved siden av hverandre på rekke. Andre steder har terrenget bestemt plasseringen. Utgravning og kjerneboring avklarer at det trolig i sin tid har stått stolpebygninger på stedet. C14 datering peker mot før ca 200 f.Kr. og antakelsen går i retning av ca 800 f.Kr. til ca 400 e. Kr. Senere har området vært bruksområde på 600 til 700 tallet e.Kr. 

Søndag? Nå som sommeren ligger foran oss og vegetasjonen fortsatt er svak anbefales en søndagstur i området for egen beskuelse. Kanskje vi på medlemsmøtet blir enige om en tur allerede kommende søndag. Dersom det blir tur søndag kommer det ut en ny e-post om tid og sted.

Osebergskipet gjenoppstår!

Neste post på kveldens program før kaffepausen blir en orientering av Ole Rojahn om tilblivelsen av en full skala kopi av Osebergskipet slik båten egentlig en gang trolig ble bygget. Byggingen pågår på bryggekanten i Tønsberg og har komet godt i gang. Båten skal sjøsettes 20. juni med dronning Sonja tilstede. Dette er et spennende prosjekt. Senere kopier av Osebergskipet har ikke vist god sjødyktighet og lagt grunnlag for spekulasjoner. Denne gangen har man gjort nye beregninger og tester og kommet frem til hvordan båten i sin tid ved haugleggingen kanskje egentlig var bygget. Byggingen skjer i friluft og det er adgang til å se på arbeidet som pågår.

Jernbaneopplevelsestur til Flom.

Har du ikke opplevet Flomsbanen, Gudvangen/Nærøyfjorden eller Sognefjorden er dette en enestående mulighet sammen med venner i historielaget.

Bjørn Næss vil redegjøre for historielagets sommertur med jernbanen fra Myrdal til Flom med avreise 14. august fra Ski med tog via Oslo til Myrdal på Hardangervidda. Der går vi over i Flombanen og tar oss ned denne eventyrlige strekningen til Flom. Vi sover over i Flom.

Neste dag er det under planleggingsfasen hele 2 hovedalternativer:

Alternativ 1: Via hurtigbåt ut den flotte Sognefjorden til Bergen og tog hjem til Ski, eller overnatting i Bergen og toget hjem påfølgende dag.  Se: http://no.wikipedia.org/wiki/Sognefjorden

Alternativ 2: Båt fra Flom og inn Nærfjorden og til Gudvangen. Buss (kanskje Stalheimkleivene som ble fredet i 2009) til Voss og toget hjem til Ski. Gudvangen og Nærøyfjorden er en av de mest populære anløpshavner for cruiseskip. Står på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarvsteder.  Se også:  http://no.wikipedia.org/wiki/N%C3%A6r%C3%B8yfjorden

Informasjon og diskusjon om alternative turløsninger med deg som vil delta på turen. Ring Bjørn for informasjon om turen og påmelding på telefon: 64 98 29 09 eller mobiltelefon 977 95 875.

Påmelding innen 1. juli er fint

Her er noen glimt fra årets frigjøringsdag  - 8. mai nå i 2012

Merknad nye E18
Her følger historielagets merknad til valg av trase gjennom Kråkstad og et lite glimt av utfordringene og paradoksene i saken.

Slik situasjonen er med fornminner i Kråkstadområdet spesielt og Ski generelt er det en utfordring å finne en trase for en motorvei som ikke vil komme til å skade gravplasser, fornminner og kulturminner. Kommunen er svært rikholdig hva gjelder gravplasser av forskjellige arter. Gravhaugene på grunn av sin form er lett å få øye på i terrenget samtidig som andre former for gravplasser ikke like lett åpenbarer seg. Valg av veitrase har nok vært en betydelig utfordring for veimyndighetene. Eksempelvis trase ”blå” går gjennom Prestegårdskogen med sitt betydelig felt med gravhauger og steinringer og fortsetter gjennom  et tilsvarende felt ved Glenne. Vi forstår at denne traseen og andre med tilvarende utfordringer i siste avgjørelse ikke ble valgt. Enkelte av trasealternativene ville også bety en betydelig omlegging og forsterkning av lokalveier og som igjen ville bety en utfordring for fornminner og kulturminner.  

Den endelige valgte trassen er kanskje den mest realistiske når man først skal bygge motorvei i området, men også denne traseen har utfordringer siden den går litt syd for Prestegårdskogen men ganske nær innpå en betydelig gravhaug. Området vest for Prestegårdskogen og østover mot Glennetjernet og videre har også tilsvarende utfordringer.

Og, - hva som ligger i bakken, overdekket med botanisk materiale gjennom hundrevis av år, vil bare vise seg når gravingen starter. På ett eller annet tidspunkt skal arkeologene ”finkjenne” området og det kan bli krevende men også interessant. Kanskje kommer det frem gjenstander, gravplasser, veifar og boplasser av viktighet som ellers ikke ville ha blitt kjent, så denne saken har paradokser i seg. Antakelig kan det ta tid før asfalten er kjøreklar… I tillegg kommer konflikten om jordvern.

Historielaget har vært i dialog med veimyndighetene med tanke på en prosess der skolebarn kan delta i noe av det arkeologiske arbeidet. Signaler fra Kråkstad skole er så langt positive til et samarbeide.

Til nå har vi fra historielagets side hatt en ok dialog med veimyndighetene, og vi oppfatter det dit hen at vi nyter en viss forståelse for våre synspunkter, men virkeligheten ligger ikke der før asfalten er på plass. Historielaget er ”konservative” i våre merknader og holder oss til begreper som bekymret og urolige for å holde en viss dialog med veimyndighetene.

Her følger den innsendte merknaden fra Ski Historielag:
Emne: ”E18 Akershus grense - Vinterbro, kommunedelplan med konsekvensutredning".

Svar på offentlig høring fra Ski Historielag.
E18 Akershus grense – Vinterbro, kommunedelplan med konsekvensutredning”.

Merknad fra Ski Historielag hva gjelder trasevalget alternativet er 3A-4.

 • Ski Historielag er generelt bekymret og urolige for kjente og ukjente fornminner i hele traseområdet som løper gjennom Kråkstad.
 • Ski Historielag er spesielt bekymret for områdene Prestegårdskogen og Frestadskogen. For Frestadskogen registrerer vi til vår tilfredshet at traseen legges i et tunelløp.
 • Vi er videre urolig for området Glennetjernet og mot Kråkstadelva. Et ytterligere tunnelløp fra området Prestegårdskogen og syd-østover vil bidra til å ivareta kulturminner og det biologiske mangfoldet i området.

Hilsen Ski Historielag Knut Falla / styreleder

Frigjøringsdagen 8. mai
Denne meldingen er skrevet 8. mai – vår nasjonale frigjøringsdag. Historielaget hadde en fin markering av dagen ved minnestenen over de falne ved Ski middelalderkirke. Arrangementet var et samarbeide med Ski Historielag, Ski- og omegn Forsvarsforening, Norske Reserveoffiserers Forbund i Follo og Ski kommune. Finstad Gla’brazz spilte og vi ca 60 tilstede sang nasjonalsangen, ordfører Tine Eikebråten holdt dagens tale og deretter kaffe, te og dagbokringle. Hele 2 kringler gikk med. Flere hadde tilbakemeldinger på et bra arrangement (været var bra), og ordføreren fikk ros for talen. Mer om arrangementet i neste e-post med ordførerens tale i sin helhet. Jeg skal levere bilder til ØB i morgen, og de hadde både journalist og fotograf på stedet, men de kom først til kaffen.
Takk for deltakelsen.
                                     Medlemskontingent 2012.

Kr 260 for enkeltmedlemmer og kr 290 for familiemedlemmer. Betalingssted: Bankkonto: 1612.60.35946
Ski Historielag, postboks 435, 1401 Ski.

Oppgi medlemsnavn om betalingen ikke går fra egen bankkonto.

Søndag 6. mai, fredsmarsj i Ski.

Den årlige fredsmarsjen blir i år på søndagen før frigjøringsdagen. Start kl. 10 fra Ski middelalderkirke, tilbake ca kl. 12. Løypelengde ca 4 km, eller ca 10 km etter eget valg. Deltakeravgift kr 30 m/ fredsmarsj-medalje inkludert. Rasteplass (Opsandveien 31) med sikringskost: kaffe, mineralvann, vafler og pølser etc. Bra vær er bestilt.
Arr: Fredsmarsjgruppen, ledet av kapt. Bjørn Huse i samarbeide med Ski- og omegn forsvarsforening, NROF Follo og Ski Historielag.

 Tirsdag 8. mai – frigjøringsdagen. Minnestund ved Ski middelalderkirke kl 18. Program:
 • 1: Kl 17.45 Finstad Gla’Brazz innleder med musikk.
 • 2: Kl 18.00 Velkommen, og kort om programmet.
 • 3: Minnetale for dagen ved ordfører Tine Eikebråten.
 • 4: Kranspåleggelse og honnør.
 • 5: Vi synger ”Ja vi elsker” med Finstad Gla’Brazz.
 • 6: Enkel kaffe / teservering, Dagbokringle og kjeks.
 • 7: Kl 18.30 Slutt.
                   Arrangør: Ski- og omegn forsvarsforening, NROF Follo,  Ski Historielag,  Ski kommune.

 Neste informasjon vil omhandle:
Tirsdag 22. mai Felles medlemsmøte
Ski Historielag med Follo Sopp- og Nyttevekstforening. Sted: Landbruksmuseet, Universitetet på Ås. Kveldens tema; nyttevekster. Beskrivelse og innsyn i de gamle historiske høyskolebygningene.

Onsdag 23. mai Interessant opplevelsestur langs Akerselven.
Juni, spennende boklansering i Rådhusteatrets foajé.


Referat fra styremøte 6. mars 2012 


Referat fra den faglige delen av årsmøtet (mineralressurser)

Kveldens tema var ”Grekere og persere i krig om mineralressurser” gjennom et foredrag av amanuensis Tom V. Segalstad fra Universitetet i Oslo.

Segalstad kunne fortelle at mennesket hadde utvunnet både gull, sølv og kobber i mer enn 5000 år. Han tok oss med tilbake til Athen for ca 2500 år siden da athenere og persere i mer enn 20 år kjempet om de verdifulle sølvgruvene i nærheten av Athen. Han gjorde rede for de to største slagene som fant sted og hvilke våpen det ble kjempet med. Athenerne vant disse to slagene til tross for underlegenhet både i teknologi og antall soldater. Det gikk imidlertid mindre enn 100 år etter disse slagene før det var slutt på sølvet i gruvene. Deretter gikk det også fort nedover med den greske sivilisasjonen. Senere har det fra slagghaugene etter gruvedriften blitt utvunnet bly og andre metaller. EU har i de senere år satt i gang opprydding i området for å dempe miljøskadene etter gruvedriften.

Foredragsholderen rakk også en tur innom Oslo sentrum, der det til manges overraskelse ble drevet sølvgruver i stor skala for nesten 1000 år siden. Harald Hardråde preget norske sølvmynter som var kjent over hele Europa. Kanskje dette var et viktig element i den videre utviklingen av Oslo som by, og Norge som en selvstendig nasjon.

Foredraget la nye perspektiver på ressursaspektet i våre historiske kunnskaper, og for egen del håper jeg også historikere etter hvert får øynene opp for denne dimensjonen i historisk forskning. Multifaglige innfallsvinkler gir alltid et løft i kunnskaper, og etter min mening ligger ikke historisk forskning i teten i så henseende.

Christian J. Sundby, referent

[ Til toppen ]
Referat fra Årsmøtet i Ski Historielag 21.02.2012

Styrets formann Knut Falla åpnet møtet og ønsket velkommen. På spørsmål om godkjenning av innkallingen og den utsendte dagsorden var det ingen innsigelser. Innkalling og dagsorden ble således godkjent uten merknader. Per Krogstie ble etter forslag fra styret valgt til møteleder ved akklamasjon.

1. Konstituering
Som referent ble Christian Sundby valgt, og Georg Myrvoll og Ragnhild Sæthren ble valgt til protokollvitner.

2. Årsmelding
Møteleder gikk summarisk gjennom årsmeldingen. Fra salen kom forslag om at bygdebokprosjektet måtte gis ressurser fremover. Videre kom det innsigelser til enkelte skrivefeil i årsmeldingen mht. navn på personer og steder. (Øyno, Boger, Gammelvala.)
Med disse endringene ble årsmeldingen godkjent av årsmøtet.

3. Regnskap
Knut falla refererte hovedtallene i regnskapet. Han gjorde rede for årsakene til at egenkapitalen var justert, og forklarte årets underskudd med investeringer i høytaleranlegg og teknisk utstyr til digitaliseringsarbeidet som nå er satt i gang.
Det var ingen merknader til regnskapet som deretter ble godkjent av årsmøtet.

4. Saker til behandling
Styret hadde lagt fram tre saker. Endring av paragrafene 3 og 4 i vedtektene, samt økning av kontingent.

 1. Styrets forslag til endring av §4 innebar en presisering av styrets oppgaver og roller. Det var ingen merknader til disse endringene og styrets forslag ble vedtatt.
 2. Styrets forslag til endringer i §5 innebar en presisering av årsmøtets funksjoner. Det ble en diskusjon i møtet som berørte tidspunktet for regnskapsavslutning og hvem som skulle utpeke/velge kasserer. Styrets forslag til ny §5 ble til slutt vedtatt, med den endring at regnskapsårets avslutning skal være 31. desember.
 3. Styret trakk forslaget om kontingentøkning, så dette forslag kom ikke til avstemming.

5. Valg
Hele valgkomiteens innstilling ble vedtatt ved akklamasjon.
Dette gjaldt også de komiteer som skal være i funksjon kommende år.
Styrets formann takket til slutt Per Krogstie, som trakk seg fra styret etter 20 års innsats.

Christian J. Sundby, referent

[ Til toppen ]

Årsmøtet tirsdag 21. februar kl 19 på Waldemarhøy

Vedlagt følger årsmøtedokumentene:

 --  Styrets forslag til årsmelding for 2011
 --  Saker til behandling på årsmøtet
 --  Lagets vedtekter

  Styret foreslår følgende dagsorden på årsmøtet:

  1. Konstituering med valg av møteleder,  referent, og valg av 2 protokollvitner.
  2. Årsmelding.
  3. Regnskaper og revisors beretning.
  4. Saker til behandling.
  5. Valg

Regnskaper og valgkomiteens innstilling omdeles på selve årsmøtet.

 Også i år - medlemsmøte etter årsmøtet.
Etter pausen vil Tom V. Segalstad bringe oss tilbake ca 2.500 år til Grekere og persere i krig om mineralressurser. Vi får en spennende og interessant innføring i en kamp om ressurser fra riktig eldre tider. Mye historie, smak av geologi og gode illustrasjoner å glede seg til.
Tom V. Segalstad er /førsteamanuensis i ressurs- og miljøgeologi, Geologisk Museum, på Universitetet i Oslo.

[ Til toppen ]

Til medlemmer i historielaget og andre historieinteresserte.
Bli med på et spennende opplevelsescruise til Nederlands elver og kanaler, den berømte Floriaden, nederlandske småbyer med kunst og kultur i historiske omgivelser.

Forkortet omtale fra vedlagte invitasjonsmateriale:

Bli med til Floriaden, verdens største blomsterutstilling i Nederlands grønne hjerte, - en utstilling som bare arrangeres hvert 10. år. En fantastisk blomsteropplevelse i en smeltedigel av kulturer med over 300 utstillere. Hver dag arrangerer Floriaden et nytt spennende program med musikk, dans og litteratur, aktiviteter og attraksjoner. Vi legger ut på en oppdagelsesreise til blomster, kunst og kultur.
Blomster-Finn blir med oss. Finn Schjøll, best kjent som Blomster-Finn, slår følge med deltakerne i Temareisers tur til Floriaden og Keukenhof med Aalsmeer. Siden vi er så mange må vi dele oss i to Norge.
Båten vår, MS Allegro er en komfortabel og hyggelig båt med 3 stjerner pluss standard og plass til 138 passasjerer. Båten ble nylig renovert og salongen og baren er delikat innredet. Restauranten og salongen har store vindusflater. Ellers har båten resepsjon, sauna og mulighet for massasje.
Soldekket byr på uteplass med stoler/bord og bar. Derfra kan du følge det vakre landskapet underveis. Skipet legger til kai i små idylliske landsbyer og spennende større byer fulle av atmosfære.

Åpne eller skriv ut vedlegget, det er riktignok noen sider, men du får et bedre inntrykk av turopplegget. Der fremkommer priser, dagsprogram, påmelding osv….

Styret i historielaget holder på med forarbeide til planer for 2012. Meningen er at det nye styret som skal ta over vil avgjøre og sende ut aktivitetsplaner til deg som medlem. Men, - dette spennende tilbud om tur til Nederland kan av praktiske grunner ikke kan vente til mars, derfor denne informasjonen til deg nå.

[ Til toppen ]


Dette skjer på Waldemarhøy på medlemsmøtet 24. januar kl. 19

Terje Kristoffersen guider oss gjennom et enestående stykke norsk historie du neppe tidligere har hørt om?

Foredragsholderen har skrevet en bok om temaet der han kaster lys over temaet: «De tause heltene – 830 S». Boka har høstet mye oppmerksomhet og ros fra faglig hold. Kristoffersen, som i dag er rektor ved Søve videregående skole i Telemark, har tidligere gitt ut flere større artikler om kongefamiliens flukt 1940, motstandsarbeid på Hedemarken, flyktning- og kurervirksomhet, samt to hefter, det ene om 830 S for Norges hjemmefrontmuseum og det andre i anledning 40-års jubileet for Grenselosers og kurerers forening 1940-45. Kristoffersen er siden 2005 redaktør for Grenselosers og kurerers forening og utgir deres medlemsblad Grenselosen. Fra foredraget kan nevnes avlytting av de viktigste av tyskernes telefoner i Oslo, sikringsoppdrag, kontraspionasje, flyktning- og kurervirksomhet, sabotasje og likvidasjoner, opprulling av Waffen SS - Varulvene og anslaget mot SS chiffermaskin  for å nevne noe.

Om noen vet om deltakere i 830 S er det av den største interesse for forfatteren å få kunnskap om det. Mange sterke historier vil prege foredraget.

Innimellom kaffepause med Dagbokringle kan du kjøpe boken «De tause heltene – 830 S» av forfatteren.

Årets kalender fra kalenderkomiteen og Follominne 2011 vil vi gjerne også selge flere av!

[ Til toppen ]

Historielaget er i dag intervjuet av NRK Østlandssendingen

Temaet gjelder motorvei gjennom Kråkstadområdet og fornminnene som i sin tid rikholdig ble plassert der.

Østlandssendingen ringte i dag ved 10-tiden og ba om et intervju allerede ganske snart ved 11-tiden. Jonny og Knut møtte og vi viste frem trasésted i området rett ved det store gravfeltet ved Prestegårdskogen og selve gravfeltene.

Utsagn i forskjellige sammenheng:

 • Vi presiserte at historielaget ikke har noen mening for eller i mot motorveier.

 • Motorveitrase gjennom det store gravfeltene i Prestegårdskogen og Frestadskogen tilsvarer motorvei gjennom Frognerparken.

 • Som følge av utbygging av motorvei er historielaget bekymret for fornminnene i området, et område med flere store gravfelt, ikke minst gravfelt som ikke er oppdaget.

 • Alle de foreslåtte traseene vil støte mot fornminner, noen mer, andre mindre, valgte trase kanskje minst.

 • Motorveier kommer og går men gravstedene har ligget uberørt i tusener av år, og våre etterkommere vil kanskje ikke se på at de blir fjernet med blide øyne.

 • En del forklaringer, illustreringer og visning på kartet vi har fra veivesenet.

 • Traséen som er valgt, vil gå i tunnel under Frestadskogen med bro mot nord.

 • Nedenfor følger bilder fra ”interjuopplevelsen” tatt av Jonny.

 • Forklaringen til at historielaget ble kontaktet av Østlandssendingen er trolig at de ikke fikk kontakt med bygdas ordfører Tine Eikebråten, hun var i et møte. Om vi, historielaget er nest best, --- kanskje.

 • Nå får vi vel se resultatet etter at det er klippet og sydd sammen. Vi håper vi kjenner oss igjen.

 • Tirsdagstreffen for medlemmer og historieinteresserte i Ustvedthuset (Waldemarhøy) er startet opp i det  nye året kl. 11 til 14. På kontoret finnes også trasékartet som viser alternativer.

Tilbake til dagens Siste nytt
Siste nytt fra 1. halvår 2013 Siste nytt fra 2. halvår 2013
Siste nytt fra 1. halvår 2012 Siste nytt fra 2. halvår 2012