Kulturstien i Prestegårdsskogen i Kråkstad (under planlegging)

Kulturstien i Frestadskogen i Kråkstad (under planlegging)

Kulturstien på Hebekk / Nøstvedtmarka (Kart over stien)

DAGBO BOSENTER. Stien begynner her.

KRINGSJÅ. Før 1920 het stedet Bollerud og var husmannsplass til begynnelsen av forrige århundre. Bebodd til ca. 1950.

ISRANDAVSETNING. Morenerygg dannet av breelv.

HEBEKKMÅSAN. Opprinnelig et tjern som tørket inn og ble torvmyr.

RADIOSTASJONEN. Egentlig Ski Mottaker- og Målestasjon, i Ski siden 1939.

ISRANDAVSETNING Morenerygg dannet under siste istid for ca. 10 000 år siden.

HAUGLAND B. Utskilt som egen gård i noen år fra 1797.

HAUGLANDSTUEN. Husmannsplass under Haugland til begynnelsen av vårt århundre. Bebodd til ca. 1935.

BRAKKER. Rester av fundamentene etter brakkene til tyske soldater som holdt vakt ved radiostasjonen.

FLYTTBLOKKER. To store steiner sør for stien.

STEINGJERDE. Rester av steingjerdet rundt Hauglandbråtan.

HAUGLANDBRÅTAN Husmannsplass under Haugland til begynnelsen av vårt århundre. Bebodd til ca. 1952.

GRAVHAUG. Registrert som gravhaug fra jernalderen.

Gå øverst

STEINPARK. Interessante steiner (flyttblokker). Informasjon om geologi.

MARIN STRANDAVSETNING. Strandlinje for ca 9 300 år siden, tilsvarer høydekurven for 155 m.o.h.

TROLLPORTEN. Mørk amfibolittgang i den lysere bergarten gneis.

HOLTET. Ruin etter husmannsplass under Haugland. Trolig fraflyttet i 1880-årene.

ASKEDALEN. Spor etter husmannsplassen Askedalen under Haugland. Trolig fraflyttet i 1880-årene.

GRENSEKLOPPEN. Stibro på grensen mellom Ski og As.

KONGEVEIEN. Hovedvei før Mosseveien ble bygd i 1860-årene.

FlRSPRANGSLETTA. Etter sigende skal kuskene ha fått større fart på hestene her når de nærmet seg mat og hvile på Skyssjordet i Nordby.

Gå øverst

SVARTEBEKKEN. En postbonde skal være blitt drept her for mange år siden.

BUA. Spor etter husmannsplass under Tallaksrud. Husmannsplass til århundreskiftet, bebodd til 1955.

BOLLERUDÅSEN 182 m.o.h.. Høydebasseng for Ski og Ås.

BLÅVEISBEKKEN. Her er vi ved kildene til Blåveisbekken.

HEBEKKHYTTA Her lå Hebekkhytta som var husmannsplass under Hebekk.

Stien er 5 km. lang og ligger i vakkert og lett turterreng. I tillegg til postene som er vist på kartet, vil du også finne poster med plakater fra Det Norske Skogselskap. Disse har informasjon om dyreliv, vegetasjon og skogskjøtsel.

ALFRED GUSTAFSON (1908 - 1993). Utførte betydelig arbeide for Ski Historielag og for bygdas lokalhistorie. Æresmedlem av laget siden 1988. Fikk Skis kulturpris i 1989.

SKI HISTORIELAG ØNSKER DEG GOD TUR!

[ Til toppen ]   Siden er sist oppdatert: 10.11.17

[_borders/meny.htm]

     Ski historielag, Postboks 435, 1401 SKI 

  Stiftet 1974      

  Bankkonto:  1612 60 35946    

[Melding til WEBsnekker]