Bilder og kalendere

De fleste bildene i denne kalenderen finnes i fotoarkivet til Ski Historielag. Hvis du gjerne vil ha en kopi av et bilde, kan du henvende deg til ansvarlig for fotosamlingen:
Knut Falla, tlf. 928 40 244, e-post knfal@online.no
Mange av bildene er dessuten tilgjengelige i Ski bibliotek/ Lokalhistorisk arkiv. Søk gjerne på internett: ski.kommune.no/ biblioteket

De siste års kalendere kan fås rimelig ved henvendelse til styret.
Styret har kontortid i Ustvedthuset på Waldemarhøy hver tirsdag fra kl. 11 – 14.

Registrering av bilder

Ski Historielag er interessert i enkeltbilder eller samlinger av bilder fra alle kanter av kommunen. Du må gjerne ta dem med til oss, eller vi kommer hjem til deg for å notere opplysninger om bildene og låne dem for avfotografering.

Ta kontakt med Knut Falla på tlf. 928 40 244 eller e-post knfal@online.no for å avtale en tid som passer.

 

Takk!
Vi takker alle som har hjulpet oss med bilder og opplysninger til våre kalendere.
Takk også til alle som hjelper oss med å selge kalendere.

Kjøp årets Kalender fra Ski Historielag! Den inneholder mange lokalhistoriske opplysninger.

 --- Gode gamle minner ---

Klikk på forsidebildet, og du får opp ei PDF-fil med innholdet av kalenderen


2020
Forsiden:
Motiv: Herman Sæther + 6 sider omtale

1. Nordre Follo kommune
2. Solide frisørbedrifter i Ski
3. Ballettskolen i Ski
4. Villa Sand - et sentrumsminne fra Ski
5. Frambu
6. Konfirmanter i Siggerud kapell 1970

 

 7. Potetkjelleren i Kråkstad
 8. Drosjer i Ski rundt 1925
 9. Kråkstad prestegjeld
10. Kråkstad Hygge- og arbeidsstue
11. Kråkstad og Ski bondelag 125 år
12. Lions Klubb Ski er 60 år


2019
Forsiden:
Motiv: Håkon Holm med Petter Tidemann

1. Kapell-Sander
2. Ski IL 100 år i 2019
3. Kjpmannsgården på Langhus
4. Ski og Kråkstads historie
5. Kråkstad Manufaktur
6. Konfirmanter fra 1945

 

 

 7. Sangerstevner i Ski
 8. Follo barne- og ungdomsskole 50 år
 9. Hjellsbråtan - nå Hjellshytta
10. Ski lensmannskontor
11. Ski Mekaniske Verksted - "Mekken"
12. Ski kommune 1964-2019

"Gategutt" i Ski sentrum på 50-tallet


2018
Forsiden:
Motiv: stabburet Røys gård i Skotbu

1. Vinter i Vardåsen
2. Jernbaneveien i Ski
3. Dal - et gammelt handelssted i Kråkstad
4. Elgsrud i Sørmarka
5. Konfirmanter i Kråkstad 1968
6. Ski gymnas

 

 7. Gartneriene på Langhus
 8. Gårdsbruket Pungen
 9. Kapteinsgården Vål i Kråkstad
10. Folkets Hus iSki 100 år
11. Gamle Ski brannvesen
12. Museet vårt - Follo museum


2017
Forsiden:
Motiv: gamlestua på Møllerenga

1. Siggerud bibliotek – fra bokskap til åpne hyller
2. Rosenlundblokkene
3. Varder og veter. Tidligere tiders trådløse telefon
4. Plassen Solum, viktig for Skis identitet
5. Konfirmanter i Ski 1967
6. Gårdssmia på Nordre Frogner – sentral i driften

Omslaget:
Møllerenga ved Tussetjern på Langhus

 7. Norgesmesterskap på landeveissykkel over    10 mil, 1947
 8. 100 år med elektrisk lys i Ski
 9. Næssgården i Ski
10. Magasinplassen
11. Grindvoktersken Malla / gårdeier til Nygård i Ski
12. Speiderliv i Ski


2016
Forsiden:
Jernbanebrua i Ski, bygget 1937-38
Det gamle Telebygget til venstre
Foto: Christian Olsen

1 En utrolig historie
2 Taraldrudhytta
3 NM i terrengløp lang løype 1966
4 Taraldrud motstandsbevegelse 1940-45
5 Kråkstad herred et 300-årsminne mai 1716
6 Bjerke skole 1951 med elever og lærer Hjalmar Grødal

Omslaget:
Jernbanebrua i Ski, foto fra 1914 og 1937;
samt Kjeppestadbrua som står for fall
Foto: Christian Olsen

 7 Finstadgrenda i Ski - en kort historie
 8 Mytteri ved Ski kirke 31. august 1814
 9 The Pussycats på Folkets Hus i Ski 1965
10 Herrer på fotballkamp på 50-tallet
11 30 år med Musikal på Ski ungdomsskole
12 Konfirmasjon i Kråkstad og Ski kirker mai 1966 og oktober 1916


2015
Forsiden:
Ski Rådhus 2014
Foto av Christian Olsen

1 Siggerud Scene Ensemble
2 Skimt 100 år
3 Søndagsskolen på Langhus
4 Folkets Hus i Kråkstad
5 17. mai 1945 ved Ski kirke
6 Konfirmasjoner i Ski og Kråkstad

Omslaget:
Ski kommunevåpen - utkast tegnet av Olav Dag Viken

 7 Vardåsen - en natur- og kulturhistorisk perle
 8 Husmannsplass tilhørende Bjerke i Kråkstad
 9 Kråkstad arbeiderkvinnegruppe
10 Kommunehuset på Kjeppestad
11 Dugnad på klubbhuset i Idrettsparken
12 Elise Brække -
     mote og manufaktur i Ski fra 1926


2014
Forsiden:
Riksforsamlingen i Eidsvollsbygningen
 i 1814
Malt av Oscar Wergeland 1882-1885

1 Kråkstad og Ski blir én kommune
2 De var rødruss i 1944
3 Ski Historielag 40 år
4 Speiderhytta på Bjerkebekk
5 17. mai 1914 ved Ski kirke
6 Kråkstad sentrum

Omslaget:
1814 - et 200-årsminne
Riksforsamlingen møttes 10. april på Eidsvoll

 7 Brandtenborg på Langhus
 8 Siggerud skole
 9 Gaupesteinmarka naturreservat
10 Teater i Ski
11 Konfirmanter 1964 i Ski kommune
12 Julekveld hos familien Jensen/Lysne


2013
Forsiden:
Stikkrennebru langs Kongeveiens Østre del mellom Langhus gård og Nordås.
Foto: Stein Kr. Martinsen

1 Siggerudbussen på vinterføre
2 Storhoppere i Harestadbakken, Kråkstad
3 Ski Sanitetsforening 100 år
4 Fjellklanghytta
5 Konfirmanttradisjon i Kråkstad
6 Siggerud - fra grisgrendt område til tettsted

Omslaget:
En orientering om Kongeveier gjennom Ski kommune (tidligere Kraakstad herred)

 7 Feststemning på Ski stasjon med kongelige gjester
 8 Sjokoladegutter på Rådhusteateret
 9 Klara Solheim - en kvinnelig pioner i lokalpolitikken
10 Nytt dobbeltspor
11 Alf Opsahl og Alf Opsahls eftf.
12 Jobben er gjort - Kråkstad kommune er historie


2012
Forsiden:
En orientering om "Mosquito-leiren" og omstendighetene for opprettelsen

1 Bogersaga og Jørgen Jakobsen Boger
2 Holen - skibakken for ungdommen
3 En uproblematisk innkvartering hos Hasle
4 Teigpløyd åker på Finstad
5 Rausjøgrenda 1930 med Bråten og Høitomt
6 Konfirmanter Siggerud kapell 1962

Omslaget:
En orientering om "Mosquito-leiren" og omstendighetene for opprettelsen

 7 Aslaug Trossvik - alle håndballjenters mor
 8 Kontra skole 1. klasse 1932, - nå kulturskole
 9 Ski IL fotball A-laget 1952 og Kjell Kristoffersen
10 Ski Jeger og Fiskerforening 75 år og Ålihytta
11 Misjonær blant kanibaler - Oscar Michelsen
12 Julebukker på besøk på Hjell gård i Kråkstad


2011
Forsiden:
Gravfeltet Vardehaug på Haugerjordet

1 Minnemarkering og hverdagshelter
2 Gaupesteinrennet - vinterens eventyr
3 Ski håndverks- og industriforening
4 Lensmannsgården i Skorhaugåsen
5 Konfirmanter Ski kirke 1961
6 Fra fredsvåren 1945

Omslaget:
Gravfeltet Vardehaug på Haugerjordet ved foten av Vardåsen blir her nærmere beskrevet

 7 Nesset bad og restaurant
 8 Skogkolonien Roland ved Rolandsjøen
 9 Framhaldsskolen i Kråkstad
10 Siggerud gård med skogeiendommer
11 "Skibyen rundt" - Einar Hjerpseth
12 Skotbu teatergruppe gjennom 47 år


2010
Forsiden:
AIL (Arbeidernes Idrettslag) Fremad i Ski

1 Bryter'n Arne Haakensen fra Kråkstad
2 Langhus kirke
3 Ski Byggs grunnlegger Andreas Norum
4 Gravhaugen på søndre Finstad
5 Kråkstad Syforening
6 Avgangsklassen Kontra skole 1945

Omslaget:
AIL (Arbeidernes Idrettslag) Fremad i Ski,
 og Rettelse til kalenderen 2009

 7 Fesjå - dyrskue på Alfheim i Kråkstad
 8 Gamle traktorer ("jernhester")
 9 Konfirmanter 1960 Ski kirke, og kirkejubileum
10 Eiendommen Finstadbråten i Gamleveien
11 AIL (Arbeidernes Idrettslag) tur til Sovjet 1932
12 Langhus gård


2009
Forsiden:
Høstpløying på Mørk gård i 1942

1 Tømmerkjøring og brøyting med hest 1930
2 Maren Olsen Roås 1956 / Hanna Barli 1919
3 Illegalt langrenn vinteren 1944 Vasshagen
4 Langhus skole får ny fane 1939
5 Villa Beverly i Ski 17. mai 1917
6 Konfirmantene i Kråkstad i 1934

Omslaget:
Hesten som trekkraft i landbruket 1942

  7 Kristian Nilsen Grønslett med familie 1900/1909
  8 Norges Lotteforbund avdeling Ski tidlig 1960-tallet
  9 Thorvald Andersen Langhus "Dynamitt Harry"
10 Elgjakt Vevelstadveien i Ski 1954
11 Otto Eriksen på Langhus gamle stasjon 1919
12 Gunhild Espelid (1911-1990) Grand Frisersalong


2008
Forsiden:
Tannlege Arne Kvakestad 1907-1988

1 Østlandets Blad 100 år i 2008
2 Brokkenhus gård snøvinteren 1948
3 Møllerbakken 1928 med damer
4 Valborg, Anna Nygård og G. Haga 1918
5 Jorun Stuhaug og Ingvalda Solberg Gjedsjø
6 Harald Andresen (Bøhlersmeden) 1901-1988

Omslaget:
Tannlege Arne Kvakestad 1907-1988
 / Innlevering av radio

  7 Høyonn på Foss gård Langhus i 1921
  8 Oskar Opsand, Mads Skotner og Harald Holmaas
  9 Dammyra husmannsplass under Gjedsjø gård
10 Ustvedt Østre foto fra 1904
11 Fem skyttere fra Kråkstad 1914
12 Konfirmantene i Ski kirke 1948


2007
Forsiden:
Rådhusteateret er en høyst oppegående 50-åring

1 Fotballkamp på Bernhussletta ca 1911
2 Tog ved Løvstad sør for Skotbu ca 1910
3 "The Hot Saints" øver hos familien Levin
4 Flyfoto nordre del av Ski sentrum ca 1927
5 Jernbaneveien Ski sentrum 17. mai 1981
6 Fotballgutter fra Ski IL til Kragerø 1947

Omslaget:
Rådhusteateret er en høyst oppegående 50-åring

  7 Daniel Ustvedts kjøttforretning i Nordbyveien 15
  8 Ski komm. h. almenskole 1954 avgangselever
  9 Jens, Johs. og Hjørdis Kværner Roaasmølla 1910
10 Værvarslingssignaler slått opp på stasjonsveggen
11 Ingrid Bjoner og Ragnhild Honoré Kråkstad kirke
12 "Slekten" fortsatt i Ski kunstforenings eie


2006
Forsiden:
Kråkstad prestegård er en prektig embetsbolig

1 Snøbrøyting i Sandervegen ca 1917
2 Ski bygdekvinnelag 75 år i 2006
3 Hilmar og Agnes Gjersenga fra Gjedsjø
4 Aspelund (Håndverkeren) som guttehjem
5 Miss Follo 1936 Rannveig Braathe fra Ås
6 Hans og Othilie Ruud i trille til Ski Bedehus

Omslaget:
Kråkstad prestegård er en prektig embetsbolig

  7 Oversiktsbilde Langhus 1959
  8 Villa Ranheim i Torgveien 3 fra Sander Vestre
  9 LOs Folkehøgskole på Syverud gård
10 Gården Østby i Kråkstad hovedbygning fra 1790
11 Politiutdanning i Ski med "utrykningskurs"
12 Ski skytterlag med kongelig monogram 1906


2005
Forsiden:
Hurragjeng på vei til fotballkamp i 1930

1 Siggerud Idrettslag 50 år i 2005
2 Langhus speidergruppe 75 år i 2005
3 Svingeskivene ved Ski stasjon 1904
4 Søstrene Ambjørnrud og A. Grydeland 1920
5 Bjerke skoles guttemusikkorps / Bergersen
6 Unionsoppløsningen /bautaen Bjerke skole

Omslaget:
Hurragjeng på vei til fotballkamp i 1930

  7 Boger Landhandleri i Gjedsjø 1939
  8 Blomkåldyrking på gårdene rundt Nærevann
  9 Lærerkollegiet ved Ski komm. h. almenskole 1946
10 Sigurd Karlsen ("Sigurd Loff") født i Nordby i Ås
11 Torvgården (Condisen) fra Mellom Sander 1920
12 Hans Andreas, Thorolf og Finn Sleipnæs 1913


2004
Forsiden:
Fabrikkbygningen til AS Træsko fra 1915

1 Framhagen skilt ut fra Vestre Sander i 1916
2 Snekkerverkstedet til Johan Eldor ca 1920
3 Lokomotivstallen ved Ski stasjon 1914-18
4 Ski Samvirkelag stiftet 1938
5 Tog og korps 17. mai 1950 på Vevelstad
6 Hjemmebrenning i Kråkstad i 1950-årene

Omslaget:

  7 Jacob Fredrik Strand Nordre Finstad + to hester
  8 Siggerud skole 1940 etter restaurering i 1883
  9 Den Frie Evangeliske Forsaml. (Betel) Grønlundvn
10 Venditor / A. M. Erichsen & Son Ltd. AS / Viickers
11 Maren Frogner-Lund fra Engsholmen i Ski
12 Juleforestilling ved Gjedsjø skole 1949 E. Strand


2003
Forsiden:
Damene på Villa Sanderborg (Nordbyveien 1)

1 Utvandrere fra Engsholmen i Ski
2 Drømtorp Bruk ble grunnlagt i 1928
3 Salen Menighetshus 1932 /pinsemenighet
4 Johannes Mikkelsen Engershagan Stunner
5 Ski Ungdomskorps ble stiftet 1936 Karterud
6 Fjellmaleriene ved Sandbakken i Østmarka

Omslaget:
Amalie Wang, Ellen Dahl, ukjent gutt og Thora Dehli

  7 Friidrettsstjernen fra Kråkstad Olaf Frogner 1916
  8 Tresking på Søndre Bjerke i Kråkstad i 1946
  9 Ski Halmplatefabrikk på Ellingsrud brenner  1952
10 Nye Bjerke skole bygget 1931 / Gamleskolen 1871
11 Sveaborg (bygd 1919) og S. Torg i Ski fra 1950
12 Kråkstad kirke og telthuset ca 1880


2002
Forsiden:
Folkets Hus i Ski innviet i 1918

1 Hagen Johansen Skifabrikk i Nordby 1957
2 Ski Røde Kors Hjelpekorps på Oksrud 1946
3 Landhandelen på Kullebund i Siggerud 1915
4 Flyfoto fra Skotbu sentrum tatt 1949
5 Kapelldammen og I. Kolbjørnsen 1912
6 Sangerstevne på Søndre Torg i Ski 1936

Omslaget:
Folkets Hus i Ski innviet i 1918

  7 Abelone Constance Eriksen født 1858
  8 Anders Johan Olausson Villa Møllerud 1928
  9 Ski Idrettslags revy 1951 / framførte 47 revyer
10 Thomas L. Bergers gravferd fra N. Berger i 1920
11 Steinindustri gården Slottet i Kråkstad ca 1930
12 Villa Sand i Ski sentrum var drevet som pensjonat


2001
Forsiden:
Siggerud kirke bygget 1905

1 Magna Nærup og Carl Christoffersen på ski
2 Arbeidere ved Bogersaga ved Buvannet
3 Esther Skraastad og Johs Kollerøs i selskap
4 Gutter bedriver stikkekasting 1950
5 Olaf Henry og Asle S. Bergseng ca 1915
6 Innvielse av Kontra skole 1912

Omslaget:
Siggerud kirke bygget 1905

  7 Hytta på Bjerkestranda ved Nærevannet
  8 Helge Aalerud og Arne Finstad på torget 1936
  9 Karl Viktor Johansen = Den glade murer ca 1940
10 plassen Lihytta under Li gård i Kråkstad ca 1895
11 Halvor Kleveland på barken Norefos 1916
12 Kjell Mørchs kvartett etablert 1949


2000
Forsiden:
Waldemarhøy Bygde- og kultursenter i Ski

1 Ski kirke (fra 1100-tallet) foto fra 1980
2 Andreas Anne Helene Drømtorp rundt 1865
3 Andreas Holmen lovens håndhever
4 Ski Andelsmeieri foto fra 1940-årene
5 De norske polititroppene vender hjem 1945
6 Siggerus skole ca 1910 med 48 elever

Omslaget:
Waldemarhøy Bygde- og kultursenter i Ski

  7 Martin og Oscar Hjelmen på Slora ca 1935
  8 Dagfinn Werenskiolds frise i Kråkstad Samf.hus
  9 Arveset og Sveaborg i Idrettsveien ca 1960
10 Hanna Brattli og Mathilde Ruud på Endsjø gård
11 Veggmaleri Bjerke skole laget av Petter Berg 1957
12 Berit og Aase Aalvik på ski vinteren 1938


1999
Forsiden:
Maleriet av Smerta ble laget i 1932

1 Personer på Smerta under Bekkevar 1931
2 Arbeideridrettslaget "Fremad" klubbm.skap
3 Pudrettkjøring med hest Drømtorp før 1930
4 Foto fra Grønstvedt mot Skiseng i nord
5 Grønnrus 1937 Ski komm. h. almenskole
6 Svend, Kaspara, Konrad, Ester Bjerke 1900

Omslaget:
Maleriet av Smerta ble laget i 1932

  7 Kråkstad Ungdomslag på Tyrigravåsen 1912
  8 Kråkstad skole friminutt 1933 "Bro, bro brille"
  9 Harejaktlag fra Kråkstad ca 1920
10 Ski Røde Kors sykestue forløper til Ski sykehus
11 Graverstua ca 1929 / Stunner-funnene
12 Kjempehaugen, gravhaug ved Grønstvedt


1998
Forsiden:
plassen Strevopp øst for Asgjerrud gård 1950-årene

1 Karl Johan Schjønberg i badebaljen 1936
2 Knut Solberg kjører tømmer med hest 1981
3 Kaspara Mørk født på Borud i Enebakk 1904
4 Ragnar, Johan og Esther Hedemann Skotbu
5 Klasse 1A ved Kontra 1955 / H. Claussen
6 Vevelstad gård med underbruk og teglverk

Omslaget:
plassen Strevopp øst for Asgjerrud gård 1950-årene

  7 Sigrid Undsets bolig i Vardåsveien på Ski
  8 Gymnastikktime på Kråkstad skole 1950
  9 Haga-bua et kjent og kjært innslag i Skibyen
10 Olga Jensen fra Dammen klipper sau 1942
11 Ellef Ruud (1887-1965) fra Kråkstad ca 1912
12 Jonna Ulrica og Else Marie Fredrikke Klouman 1894


1997
Forsiden:
Gården Monsrud kirkegods under Hovedøya kloster

1 Ustvedthuset der Ski Historielag har kontor
2 Follo landbruksskole 1931 / Dietrichson
3 Hebekkmåsan 1947 / Hellerud og Iversen
4 Kråkstad sentrum fra maleri 1910-1920
5 Ski Mekaniske Verksted 1951
6 Lagerbygning tilhørende AS Ski Bygg  1920

Omslaget:
Gården Monsrud kirkegods under Hovedøya kloster

  7 Retvedt smie bygget av Johs. og Olaf Kristiansen
  8 Rullestad gård med hovedbygning fra 1862
  9 Telthuset på kirkebakken i Kråkstad
10 Hartvig Svendsen (1902-1971) ordfører i Ski 1946
11 Knadehuset Grubernes Sprængstoffabrikk
12 Kraakstad Landbrugsforening kurs husmødre 1911


1996
Forsiden:
Vannsaga ved Sagstua på Krokhol

1 Vanaheim dragestils-villa fra 1890-årene
2 Kraakstad Sparebanks nybygg fra 1912
3 Villa "Heimdal" 100 m fra Kråkstad stasjon
4 Reidunn Five Aandal i hagen på Høyenhall
5 Bru Landhandleri / Snøvinteren 1954
6 Ski-jenter på telttur 1934 / Camping 1938

Omslaget:
Torger Nore døde 20. oktober 1995

  7 Flom i Kråkstadelva (Haugsbekken) 1960
  8 Klassebilde fra Kontra skole 1921
  9 "Henry Buss" og holdeplassen 1940
10 Hans Tronaas kjører melk til Kråkstad stasjon
11 Radiostasjonen på Tallaksrud 1955
12 Olefine Hvaal Myrvoll født 1893 i Vestfold


1995
Forsiden:
Vestre Sander gård

1 Nordre Finstad gård 1915
2 Villa Kringsjå / Barnehjemmet
3 Ski skole 1. kl 1927 / Samfundsbygningen
4 Løkkefotball 1945 / leiken "Vippe pinne"
5 Idrett med vennskapsklubber 1946 Säffle
6 Ski Damekor 1938 / Ski Menighetskor 1959

Omslaget:
Vestre Sander gård

  7 Ola Hagen 1928 / Alette Spong på Sørli ved Boger 1931
  8 Potetopptaking Krokhol 1934 / Ski kommuneskoger
  9 På sykkeltur ca 1920 / Sykkelauksjon 1968
10 Herredshuset Kjeppestad / Herredsstyremøte 1918
11 Bogers hotell kafeen ca 1927 / Ski hotell
12 Ski sentrum 1935 / Jernbaneveien 1939


1994
Forsiden:
Høibraaten gård Gjedsjø

1 Ski-antrekk / 1925 / Kråkstad Sangforening
2 Monsrud / NGO kart 1884 / Monsrudhytta 1920
3 Vanaheim landhandleri ca 1932 / interiør
4 Huset i Sinnerud-skogen / ca 1938 / Gulbrandsen
5 Skotbu stasjon 1914 / Fosvold Mørk skole 1941
6 Myrvoll i Kråkstad 1948 / høyonn på Høibråten

Omslaget:
Høibraaten gård Gjedsjø

  7 "Wergelands Minde" / Gunhild Schønberg
  8 Gutteidretten 1930-årene / Stafettjenter 1947
  9 Skuronn på Østby gård / Fredrikke Østby
10 Harald Høibraaten Gjedsjø / Henriette Dammen 1965
11 Ski komm. h. almenskole 1941 / "Den stundesløse" 1945
12 Kråkstad kirkegård 1913 / vielse Kråkstad kirke 1915


1993
Forsiden:
17. mai 1956 Kråkstad Guttemusikkorps

1 Skøyteløpere på Kapelldammen 1941
2 Lærere fra Ski komm. h. almenskole 1940
3 Stikkekasting Granbråten Kråkstad 1932
4 Sigvard Andresen villa Skovheim ca 1914
5 Skolepatruljen i 17.-mai-toget 1959
6 lærer Flagstad Langhus skole og elever 1928

Omslaget:
17. mai 1956 Kråkstad Guttemusikkorps

  7 Tobakk Fladberg Kråkstad 1942 / Furumo 1943
  8 Kråkstad Dramatiske Forening / Klara Lie 1905
  9 Ski Pinsemenighet 1928 / Musikkgruppen utflukt
10 Høvleriet ved Jernbaneveien i Ski
11 NSB damplokomotiv / Langli stoppested 1920-1930
12 Nordby gård julen 1944 / Mortensen / Høibraaten


1992
Forsiden:
Da Kongen besøkte Kråkstad i 1937

1 Familien Thorersen fra Ski 1924 og 1932
2 Aketur Gjedsjø 1918 / Skiklubben Skimt 1930
3 Kontra skole 1942 og Bjerke skole 1942
4 Postbud 1931 / Ski komm. h. almenskole 1944
5 Folkets hus 1925 / Tramgjengen 1934
6 Ski AUL Leikarring 1923 / Kontra skole 1944

Omslaget:
Da Kongen besøkte Kråkstad i 1937

  7 Asbjørn Simensen 1927 / Bading Fosstjernet 1948
  8 Ski sentrum 1920-tallet / Nedre Ellingsrud 1929
  9 Bjørnebråten gård 1904 / Myrvoll Kroerveien 1918
10 Jakt i Vardeåsen 1905
     / Bjørnstad på Fjell gård 1909
11 Nygård i Jernbaneveien 1920 / Ski Barberforretning
12 Ski kirke før 1935 / organist Johan Hansen 1943


1991
Forsiden:
Diamantbryllup på Rullestad gård 1896

1 Langlibakken 1928 / Tronaas 1939
2 IL Fremad / Ski Turn og Idrættsforening
3 Gaupesteinrennet 1939 / Ski Mannskor
4 Krigens hverdag 1941 / Bjørnstad
5 17. mai 1941 / Ski jernbanebro / Kjærnes
6 Barneforeningen Vårblomsten ca 1918 /
   Kråkstad-jenter i Drammen 1932

Omslaget:
Kråkstad Frimisjons Sangforening / navn

  7 Omstreifer 1910 / Badetur til Langen 1932
  8 Ambjørnrud gård 1919 / Lunner gård 1929
  9 Bygninger i Skibyen / Den Norske Møbelfabrikk 1918
10 Hanakropp Skotbu / Kråkstad Frimisjons Sangforening
11 Refsumgården i Ski 1878 - 1974
12 Ambjørnrud gård 1918 / Krokhol gård 1918


1990
Forsiden:
Ski stasjon 1890-årene

1 Ski stasjon / stillverk / signalavdeling
2 Rullestadtjernet sommer og vinter
3 Follo-utstillingen 1929 Langhus / 4H i Ski
4 Militæropplæring 1939/40 / Ski Røde Kors
5 Freden 1945 / Ski og Kråkstad stasjon
6 Asper bru og Dovre i Kråkstad

Omslaget:
Ski stasjon 1890-årene

  7 Idrett sommeren 1945 / Sportsplassen
  8 Skibyen 1923 / Postgården ca 1935
  9 Trafostasjonen på Skiseng 1923-1926
10 Dampsag ved Fjell og Krokhol 1918
11 Den nye Nordbyveien 1930-årene
12 Ski Røde Kors 1945 svenskesuppe


1989
Forsiden:
Russiske krigsfanger var internert på Depotet under krigen

1 Revygruppa i Ski IL 1934 og 1953
2 Vinter og snø i Kirkeveien 1918 og 1930
3 Speiderliv sommer 1948 og vinter 1958
4 Doktor Lorentz Eger og fru Callik 1922-1927
5 Frigjøringsdagene i mai 1945 Vanaheim Kirkeveien
6 Ski stasjon under mobiliseringen i 1905

Omslaget:
Klipp fra Kjell Haugs novelle "7 år - og 1940"

  7 Kråkstad Frisinnede Ungdomslag 1916
     / KIL fotball 1910
  8 Sandaker ved S Midsem ca 1897
     og slåttonn ca 1916
  9 Potetopptaking Holm i Ski 1929
     / Vang Kråkstad 1940
10 Spillemann Sperrebund 1896 / Borghild Holmsen
11 Martens Bokhandel i villa "Linnea" ca 1925
12 Gjedsjø skole 1894 / Siggerud skole / Hebekk skole


1988
Forsiden:
Hos fotograf Nielsen og frue

1 Sander Østre ved Kirkevegen 1912
2 Telefonsentralen i Ski og Mathilde Johansen 1914
3 Fam. Bjørnstad og Hemsen ved Langen 1911
4 Serveringsstedet "Kippa" i Nordbyveien
5 Kontra folkeskole 17. mai 1914
6 Tidlig bilde av Ski stasjon

Omslaget:
Hos fotograf Nielsen og frue

  7 Brudepar med følge til hest i Kirkeveien 1924
  8 Dresin ved Hundebøl bru først på 1900-tallet
  9 Skuronn på Store Bru i Siggerud ca 1925
10 Tresking på Tronås i Kråkstad ca 1910
11 Ski Droscheautomobiler 1924
12 Familien Kolstad på Vestre Ustvedt 1914


1987
Forsiden:
Ski Turn- og Idrettsforenings juleforestilling i Samfunnsbygningen 1935

1 I storstuen til familien Bjørnstad 1898
2 Travløp på Midtsjøvannet ca 1960
3 Hopprenn i Møllebakken ca 1935
4 Ski private middelskole 1919
5 Grubernes Sprængstoffabrikk ca 1925
6 Waldemarhøy ca 1910

Omslaget:
Ski Turn- og Idrettsforenings juleforestilling i Samfunnsbygningen 1935

  7 Kråkstad stasjonsområde ca 1905
  8 Siggerud kapell 1925
  9 Innvielsen av speiderhytta på Sterkerud 1932
10 Jernbaneundergangen i Ski ca 1935
11 Ordfører Haug på Haga ca 1920
12 Lensmann Kolbjørnsen på Åsen 1925


1986
Forsiden:
En strykekvartett fra 1925

1 Skysstasjon i Jernbaneveien ca 1912
2 Henry Buss (Solberg)
3 Brusaga ca 1900
4 Vegoppsynet og arbeidere 1930-årene
5 Bjerke skoles musikkorps 1931
6 Slåttonn Kråkstad prestegård ca 1880

Omslaget:
En strykekvartett fra 1925

  7 Ski guttemusikkorps ca 1925
  8 Skotbu stoppested ca 1918
  9 Ski kommunale brannvesen 1950
10 Kraakstad Sparebank i Ski ca 1925
11 Agnes og Per Tronaas 1925
12 Helene Grydeland og Mathilde Holm ca 1906


1985
Forsiden:
Hans Petter og Jorulf Bjørnstad foran Vanaheim

1 Heimdal i Kråkstad
2 Kontra skole
3 Sagstuen ved Krokhol
4 Langhus stoppested
5 Siggerud kapell
6 Nordbyveien i Ski

Omslaget:
Hans Petter og Jorulf Bjørnstad foran Vanaheim

 7 Butikken ved Skotbu stasjon
 8 Jernbaneveien i Ski
 9  Kråkstad stasjon 1937
10 Ski sentrum 1920
11 Langhus Landhandleri 1930
12 Refsums Landhandel 1909-1974

De fleste bildene i våre kalendere finnes i fotoarkivet til Ski Historielag.
Hvis du har lyst på en kopi av et bilde, kan du henvende deg til ansvarlig for fotosamlingen.
Mange av bildene er tilgjengelig i lokalhistorisk arkiv v/Ski Bibliotek.
Søk gjerne her på internett eller kontakt
Hovedansvarlig for fotosamlingen: Bjørn Myrvoll, tlf.64 87 45 41


[ Til toppen ]   Siden er sist oppdatert: 16.10.20

     Ski historielag, Postboks 435, 1401 SKI 

  Stiftet 1974      

  Bankkonto:  1612 60 35946    

[Melding til WEBsnekker]