Forside   Styret   Vedtekter 

 Kartside 

 Temaside 

 Stunner 

 Ski blir til 

Hovedmeny

Informasjon fra Ski Historielag til gamle og nye medlemmer:

Velkommen til medlemsmøte!

Torsdag 16. januar kl 19 i Servicesenteret i Kirkeveien 3

Vi skal besøke telefonjentene som jobbet på sentralen  i Ski, Mona Karlsen og Marit Karlsen, guider oss gjennom  livs- og arbeids- situasjon i telefonsentralen her på Ski.

Mona og Marit  har gjort et betydelig arbeide med å finne tilbake til historien om telefonjentene som jobbet på sentralen her i Ski. Telefoni og telegrafen åpnet samfunnet for informasjon og nærhet som ble stadig viktigere gjennom årene. Telegrafverket var fra ca 50 til 100 år tilbake etablert med sentraler i hver bygd, nærmest  over hele landet. Jobben på sentralen var døgnvakt året rundt og kunne nok by på utfordringer. Det var hovedsentral  i Ski og undersentral i Kråkstad. En arbeidsplass med manuelle sentraler som i dag nesten fremstår som uvirkelig. Det var en viktig kvinnearbeidsplass, samtidig som mennene arbeidet på den tekniske siden, og her var det et skarpt skille. Dette får vi trolig høre mer om.

  • Bjørn Bjørneng tar stafetten videre og innvier oss i telegrambudets arbeide.

Bjørn hadde i tenårene jobb på telegrafstasjonen her på Ski med å sykle ut telegrammer.  Det er ikke få festtelegrammer han og andre ungdommer har syklet ut til glade selskap, dette får vi høre mer om.

  • Fotoet over viser Mathilde Johansen fra den første telefonsentralen i Ski, og vi er trolig rundt århundreskiftet 1800-1900.

  • Dette blir lokalhistorie på sitt beste !

Har du kanskje bilder, historie fra telefon- og telegrafsentralene….

Vi vil gjerne ha flere bilder og historier med bl.a. hvem som jobbet på sentralen i Ski og i Kråkstad. Ta gjerne med på medlemsmøtet!

Hvem jobbet på sentralen under krigen. Hjemmestyrkenes hemmelige etterretningstjeneste ”830S”, og som besto hovedsakelig av kvinner, må ha hatt lyttepost på sentralen i Ski siden tyskerne i Magasinleieren lå under denne sentralen. Men: hvem? Kan du hjelpe oss her er det fint. Det var 830S som oftest varslet folk om å flykte før Gestapo kom for å arrestere.

  • Ja, selvfølgelig blir det sikringskost med kaffe og Dagbokringle - kr 40.

Blir det tid, viser vi gjerne noen gamle bilder fra Ski og Kråkstad hvor vi trenger hjelp til – hvem, hvor osv…  


Her under streken…  

Årsmøte
Planen er å avholde årsmøte i historielaget

torsdag 27. februar kl 19 i Servicesenteret, Kirkeveien 3 i Ski.

Valgkomiteen for årsmøtet:
Siden det nå nærmer seg årsmøtet, så ta gjerne kontakt med valgkomiteen om du kan tenke deg å delta i en av de mange komiteene eller i styret, eller har forslag på noen.

Valgkomiteen består av:

 

 2020 bringer:

Ved årsskifte teller Ski Historielag 542 medlemmer!

Torsdag 16. januar medlemsmøte, servicesenteret kl 19: Telefondamene.

Torsdag 27. februar årsmøte / medlemsmøte, servicesenteret kl 19.

Takk til alle for overveldende hjelp med å hente Bokpakke 2019 med lagets 2019-kalender fullspekket med interessant lokalhistorie i tekst og bilder og årboken Follominne med lokalhistorie fra hele Follo. Flere artikler fra Ski.

Har du ikke hentet årets bokpakke? Historielagets kontor i Ustvedthuset på Waldemarhøy er bemannet 7. januar kl 11  til kl 14.

Vi gratulerer Nordre Follo kommune med starten 1. januar 2020.

Ski Historielag har ingen planer om tilsvarende sammenslåing med Oppegård Historielag.

Godt Nytt ÅR

  Ski historielag er igang med å fotografere gårdene i Ski (se mer ...)

 

 

Godt nytt år!

Vi møtes til mange nye og

spennende opplevelser i 2020!

 Tilbake til dagens Siste nytt

 

 

 

Siste nytt fra 1. halvår 2020

Siste nytt fra 2. halvår 2020

Siste nytt fra 1. halvår 2019

Siste nytt fra 2. halvår 2019

Siste nytt fra 1. halvår 2018

Siste nytt fra 2. halvår 2018

Siste nytt fra 1. halvår 2017

Siste nytt fra 2. halvår 2017

Siste nytt fra 1. halvår 2016

Siste nytt fra 2. halvår 2016

Siste nytt fra 1. halvår 2015

Siste nytt fra 2. halvår 2015

Siste nytt fra 1. halvår 2014

Siste nytt fra 2. halvår 2014

Siste nytt fra 1. halvår 2013

Siste nytt fra 2. halvår 2013

Siste nytt fra 1. halvår 2012

Siste nytt fra 2. halvår 2012

[ Til toppen

Laget ble stiftet i 1974 og har eget møterom i Ustvedthuset (se foto øverst til høyre). Ustvedthuset ble bygget i 1740 og er senere flyttet til Waldemarhøy kultursenter. I godkjent arkivrom i kjelleren tar laget imot lokalt og privat arkivmateriale.

Nye medlemmer ønskes velkommen (310 kr per år og familiemedlemskap 340 kr)
historielaget.ski@gmail.com

Kjøp årets Kalender fra Ski Historielag!
Den inneholder mange lokalhistoriske opplysninger.
 Eldre utgaver får du kjøpt for 25 kr + porto.

Ski Historielag er interessert i bilder fra alle kanter av kommunen.
Vi kommer gjerne hjem til deg for å notere opplysninger om bildene dine og låner med disse for avfotografering.
Ta kontakt med oss, så blir vi enige om en dag det passer.

De fleste bildene i våre kalendere finnes i fotoarkivet til Ski Historielag.
Hvis du har lyst på en kopi av et bilde, kan du henvende deg til ansvarlig for fotosamlingen.

Mange av bildene er tilgjengelig i lokalhistorisk arkiv v/Ski Bibliotek.
Søk gjerne her på internett eller kontakt
Hovedansvarlig for fotosamlingen: Bjørn Myrvoll, tlf.64 87 45 41

Tidligere års kalendere kan fås ved henvendelse til: Per A. Krogstie, 64 87 32 43

Takk!
Vi takker alle som har hjulpet oss med bilder og opplysninger til våre kalendere.
 Takk også til alle som hjelper oss med å selge kalendere.

Etterlysning: E-postadresser.

Ved hjelp av e-postmeldinger skal vi holde flest mulig medlemmer orientert
om historielagets forskjellige aktiviteter og tilbud som kommer inn.
En viktig forutsetning er at du sendes oss
 en e-post til knfal@online.no eller ski.historielag@gmail.no eller Alf tel:64 86 85 56
Husk å oppgi navn og adresse i e-posten

 

     Ski historielag, Postboks 435, 1401 SKI 

  Stiftet 1974      

  Bankkonto:  1612 60 35946    

[Melding til WEBsnekker]