Forside   Styret   Vedtekter 

 Kartside 

 Temaside 

 Stunner 

 Ski blir til 

 

 

 

Velkommen Info fra historielaget

Forside=startside

Styret og komiteer

Kalendere

Vedtekter

Lokalhistoriske opplysninger knyttet til ulike områder av Ski kommune Kartside

Lokalhistoriske opplysninger knyttet til ulike temaer fra Ski kommune Temaside

Steinalder-boplassen på Stunner - 9 500 år Stunner

Historielagets natur- og kulturstier Kultursti

Historielagets "Turbok for Ski" ført i pennen av Alfred Gustafson Turbok

Bøler gård på Langus i Ski utarbeidet av Arne Fjeld

Rullestad gård gjennom tusen år Christian J. Sundby

Bieltvedt gård i Kråkstad av Johs. Bieltvedt

Follo Avis Lokalhistorie www.folloavis.no

Ski kommune: Lokalhistorisk  fotoarkiv

Ski kommune: Lokalhistorisk  digitalkart

Ski Slektshistorielag med sitt nettsted  URL: www.skislekt.no

Kortfattet sammendrag av Skis historie Ski blir til

Informasjon fra Ski Historielag til gamle og nye medlemmer:

 Siden er sist oppdatert: 21.08.19

Velkommen til Pilegrimsmarsjen søndag 25. august

Start: kl. 12.15

Sted: Kråkstad Middelalderkirke 

I år har vi i Ski Historielag, og Østlandets Blad fått med oss Ski Tur- og Marsjforening på arrangementet «Pilegrimsmarsj søndag 25.august». Det blir felles vandring fra Kråkstad kirke ca. kl. 12.15 til Bøndernes hus i Ski.  Etter en pause vil vandringen gå videre til Ski Middelalderkirke m/foredrag av Ski historielag. Tog til Kråkstad st.(ca:15 min å gå) og/eller buss 525 fra Ski bussterminal til Kråkstad skole. Løypa er ca. 7-8 kilometer.

 Alle som deltar på Pilegrimsmarsjen får diplom og
gratis inngang på Markedsdagen på Bøndenes hus (kl. 11-16).

 
Ved spørsmål kontakt tlf. 906 99 617 Anne Berit Nerland (Ski Tur- og Marsjforening)


Søndag 25. august skal Ski Historielag også ha stand på Markedsdagen på Bøndenes hus

Program Markedsdagen på Bøndenes hus

25. august 2019 kl. 11 – 16

Hva Hvem Hvor Når

Pilegrimsmarsj fra Kråkstad kirke til Ski kirke med stopp på Bøndenes Hus

Ski Tur- og Marsjforening
Ski Historielag
Østlandets Blad

Kråkstad kirke til Ski Middelalderkirke m/foredrag

Fellesstart kl. 12.15

Start kr. 20,-

Åpningstale

Ordfører Hanne Opdan

Terrassen

Kl. 11.30 - 11.40

Musikk innslag

Langhus Blæselag

Grusplassen

Demonstrasjon av roboten Asterix

Adigo Langhus

Grøntareal mot øst

Hver halve time (11.30 - 15.30)

Droneracing-show

Nordby IL

Grøntareal mot øst

Hver hele time (12-16)

Demonstrasjon skjæring av kjøtt fra kalv

Kjus Viltslakteri/Aschjem gård

Terrassen

Kl 14

Vinnere av alle konkurranser

Diverse

Terrassen

Kl. 15

Sagekonkurranse, klasseinndelt

Ski og Kråkstad Bondelag/Skogeierlaget

Grøntareal mot øst

Hele dagen
Vinnere kåres kl. 15

Melkespannholding med BU, klasseinndelt

Grøntareal

Grøntareal mot øst

Hele dagen
Vinnere kåres kl. 15

Prøv dronesimulator på PC

Nordby IL

Peisestua i kjeller

Hele dagen

Skiraet visuell utstilling

Ski Historielag

Store salen Bøndenes Hus

Hele dagen

Premiere på filmen - Livets sirkel fra jord til bord

Bønder og EmpoTV

Store salen Bøndenes Hus

Hele dagen

Fotoutstilling av vinnerbildene i fotokonkurranse og fra Norsk Naturfotofestival

Norsk Naturfoto festival

Store salen Bøndenes Hus

Hele dagen
Vinnerbilde kåres ca. kl. 15

Ponniridning, Hest og kjerre

Ruud/Drømtorp

Grøntareal mot øst/vei

Hele dagen

Kunstutstilling

Flere

Store

Hele dagen

Turmarsj med quiz og orientering

Ski Tur- og Marsjforening/SKIMT orientering

Sør i hagen, og i skogen ved Bøndenes Hus

Hele dagen

Sveler, rømmegrøt, spekemat

Ski BKL og Bøndenes Hus

Grillstue/plen

Hele dagen

Langbueskyting

Hoppbakke

Siggerud og Langhus speidere
SKIMT

Grusplassen

Hele dagen

Øve på hjerte- og lungeredning

Ski Røde Kors

Grøntareal mot øst

Hele dagen

Utstilling nye og gamle landbruksmaskiner

Ski og Kråkstad Bondelag

Grøntareal mot øst

Hele dagen

Soppkontroll

Follo sopp- og Nyttevekstforening

Plenen

Hele dagen

Linedance oppvisning

Wild Horse Linedancers

Grusplassen

Hele dagen

Markedsdagslotteri

Ski Bygdekvinnelag

Grusplassen

Hele dagen

Røyking av fisk, fluefiskedam, skyting med luftgevær etc.

Ski Jeger- og Fiskeforening

Grøntareal

Hele dagen

Salgsboder med tradisjonsmat, sjokolade, desserter og drikke, husflid, håndverk, utstyr, kunst

80 utstillere, produsenter, lag og foreninger

Ute og inne Bøndenes Hus

Hele dagen

Møt lag/foreninger og organisasjoner i Ski og Follo

Diverse

Ute og inne på Bøndenes Hus

Hele dagen

Møt sauer og kaniner

Diverse

Grøntareal mot øst

Hele dagen

Inngang kr. 40 (barn under 2 år gratis). ØB sponser inngangsbillett til Markedsdagen for de som går Pilegrimsmarsjen. Shuttle transport med Tøffetoget mellom parkering og Bøndenes hus.

 

Ski historiske konserter  - program for høsten 2019

ved Morten Gaathaug

 • Onsdag 21/8 Kl 19.30 i Rådhusteatrets foajé.   Trio Franor (gitartrio)

 • Onsdag 11/9 Kl 19.30 i Rådhusteatrets foajé. To norske hundreåringer.
    Feiring av Johan Kvandal og Øistein Sommerfeldt.

 • Lørdag 12/10 Kl 14.00 i Rådhusteatrets foajé. Vegard Lund med venner

 • Onsdag 20/11 Kl 19.30 i Rådhusteatrets foajé. Oslo kammerakademi

 • Lørdag 7/12 Kl 14.00 i Ski middelalderkirke. Ensemble Freithoff

 

 

 

August.

Nærmere melding kommer senere.

Dyregrav /Kullgrop i området Granerud skytebane - Bjerkebekk

Ski-raet  kulturminnedag – Bøndenes hus


Søndag 25. august  

Pilegrimsmarsj Kråkstad kirke til Ski middelalderkirke, start etter gudstjenestens slutt.


Litt til….

Du kan også finne historielaget på lagets nettide: www.ski-historielag.no   det er Idar som år igjennom har holdt i pennen på denne siden.

Besøk og bli følger på historielagets facebookside. Denne siden har allerede ca 950 følgere! Men medlemsinterne ting kommer ikke frem på denne siden, det mottar du på e-post. De uten e-post mottar postkort.

E-postadressen til historielaget, dvs til Marianne, er historielaget.ski@gmail.com  

Kontoret i Ustvedthuset på Waldemarhøy er sommerstengt. Kontoret er ikke bemannet i juni – juli – august.

Fra september igjen hver tirsdag kl 11 til kl 14. Kaffen er varm! Velkommen!

God sommer til alle! Hilsen styret og komiteene

 


OBS: Nye regler for personvern og behandling av data.

Reglene omfatter i korte trekk krav til sikkerhet og tillatelse til å oppbevare personopplysninger i en tid med stadig økende digital verden. Reglene har kilde i et EU-direktiv forkortet til: GDPR. Direktivet hadde virkning fra og med 1. juni 2018, og ble norsk lov og gjelder for absolutt alle.

Dette direktivet som har blitt norsk lov må vi i Ski Historielag forholde oss til og her kommer en redegjørelse for hvordan dette er håndtert i vårt historielag:

 • I Ski Historielag oppbevarer vi i regnskapet og i medlemsregistret navn, adresse, år og måned for innmelding, e-postadresse, telefon nr, medlemskaps type som enkeltmedlem, familiemedlem eller æresmedlem, styre- og komitémedlemmer, kommunikasjon med postkort for medlemmer uten e-postadresse og regnskapsreferanser for kontingentinnbetalinger. I tillegg 3 kontaktpersoner i kommune og bibliotek.

 • Vi fører register for utlevering av den årlige kalender / bokpakke og lignende til medlemmene og vi legger ut tilstedeliste på våre arrangementer som en historisk referanse i vårt historielag.

 • Viktig hovedkriteria for sikkerhet med behov for tillatelse: Vi fører ikke register som har sensitive opplysninger eller notater over fødselsdato, personnummer, religiøs tilknytning og lignende. (Slikt krever godkjenning fra datatilsynet og ligger utenfor lagets virke).  

 • Ski Historielag registre er kun tilgjengelig i laget til internt bruk og verken selges eller lånes ut til andre på noen som helst måte. Her fører vi en streng ordning. Ved søknad om støtte fra kommunen ønskes medlemsliste: Vi utleverer ikke. På historielagets nettside og på facebook fremkommer navn, telefon og e-postdresser til styret og enkelte av komiteene.

 • Vi bestreber oss på: Ved utsendinger av e-post for medlemsaktiviteter og lignende fremkommer kun den enkelte mottakers e-postadresse i e-posten du mottar. Alle andre  mottakeres adresser vises ikke. Hensikten er å oppfylle kravet til å unngå misbruk av e-postadresser.

 • For e-post internt i styret og internt i komiteene vises e-postadressen til de øvrige mottakere i mottakerfeltet i e-posten.

 • Slik er dette håndtert i Ski Historielag og som en regel helt siden 2010, og vi styrer derved utenom kravet til tillatelse for oppbevaring av sensitive personopplysninger.

Dersom du har spørsmål eller reservasjoner, ta kontakt eller gi beskjed, telefon 901 70 883 Mariann J. Myrbraaten, telefon 928 40 244 Knut Falla

Godt Nytt ÅR

  Ski historielag er igang med å fotografere gårdene i Ski (se mer ...)

 

 

Godt nytt år!

Vi møtes til mange nye og

spennende opplevelser i 2019!

 Tilbake til dagens Siste nytt

 

 

 

Siste nytt fra 1. halvår 2019

Siste nytt fra 2. halvår 2019

Siste nytt fra 1. halvår 2018

Siste nytt fra 2. halvår 2018

Siste nytt fra 1. halvår 2017

Siste nytt fra 2. halvår 2017

Siste nytt fra 1. halvår 2016

Siste nytt fra 2. halvår 2016

Siste nytt fra 1. halvår 2015

Siste nytt fra 2. halvår 2015

Siste nytt fra 1. halvår 2014

Siste nytt fra 2. halvår 2014

Siste nytt fra 1. halvår 2013

Siste nytt fra 2. halvår 2013

Siste nytt fra 1. halvår 2012

Siste nytt fra 2. halvår 2012

[ Til toppen

Laget ble stiftet i 1974 og har eget møterom i Ustvedthuset (se foto øverst til høyre). Ustvedthuset ble bygget i 1740 og er senere flyttet til Waldemarhøy kultursenter. I godkjent arkivrom i kjelleren tar laget imot lokalt og privat arkivmateriale.

Nye medlemmer ønskes velkommen (310 kr per år og familiemedlemskap 340 kr)
ski.historielag@gmail.com

Kjøp årets Kalender fra Ski Historielag!
Den inneholder mange lokalhistoriske opplysninger.
 Eldre utgaver får du kjøpt for 25 kr + porto.

Ski Historielag er interessert i bilder fra alle kanter av kommunen.
Vi kommer gjerne hjem til deg for å notere opplysninger om bildene dine og låner med disse for avfotografering.
Ta kontakt med oss, så blir vi enige om en dag det passer.

De fleste bildene i våre kalendere finnes i fotoarkivet til Ski Historielag.
Hvis du har lyst på en kopi av et bilde, kan du henvende deg til ansvarlig for fotosamlingen.

Mange av bildene er tilgjengelig i lokalhistorisk arkiv v/Ski Bibliotek.
Søk gjerne her på internett eller kontakt
Hovedansvarlig for fotosamlingen: Bjørn Myrvoll, tlf.64 87 45 41

Tidligere års kalendere kan fås ved henvendelse til: Per A. Krogstie, 64 87 32 43

Takk!
Vi takker alle som har hjulpet oss med bilder og opplysninger til våre kalendere.
 Takk også til alle som hjelper oss med å selge kalendere.

Etterlysning: E-postadresser.

Ved hjelp av e-postmeldinger skal vi holde flest mulig medlemmer orientert
om historielagets forskjellige aktiviteter og tilbud som kommer inn.
En viktig forutsetning er at du sendes oss
 en e-post til knfal@online.no eller ski.historielag@gmail.no eller Alf tel:64 86 85 56
Husk å oppgi navn og adresse i e-posten

 

     Ski historielag, Postboks 435, 1401 SKI 

  Stiftet 1974      

  Bankkonto:  1612 60 35946    

[Melding til WEBsnekker]