Forside   Styret   Vedtekter 

 Kartside 

 Temaside 

 Stunner 

 Ski blir til 

Hovedmeny

Informasjon fra Ski Historielag til gamle og nye medlemmer:

KORONATIDER

Hjelp!

Ski Historielag har mottatt oppsigelse fra sin altfor mangeårige vedlikeholder av denne primitive og amatørpregede hjemmesiden, og trenger nå hjelp til å finne en kreativ og  arbeidsvillig erstatter.
Du er historieinteressert og kan foreslå deg selv eller andre.
Etter nedstengningen kunne det passe å åpne med en ny og mer brukervennlig informasjons-side.
Meld fra til styret i Ski Historielag om dine gode forslag!

 

Velkommen til en stemningsfull minnestund 17. mai

ved Ski middelalderkirke kl 09:45

   Program  

 1.    Velkomsttale ved ordfører Hanne Opdan
 2.    Kranspåleggelse, militær honnør og flaggborg.
 3.    Dagens minnetale ved Gunvor Eldegard, tidligere ordfører og nå stortingsrepresentant
 4.       Allsang – Ja vi elsker

Programmet for dagen er trykket opp og blir delt ut på stedet, men følger også vedlagt her som (Word-fil). Minnestunden streames og filmes og legges ut på facebookgruppen Ski Historielag.

Påmelding senest fredag.
I år er det på grunn av smittefaren for covi19 krav fra myndighetenes om til påmelding med navn og telefon nr og en absolutt grense på 50 deltakere.

Påmelding til Ski Historielag med en SMS til telefon 928 40 244 senest fredag

Alle gode krefter må settes inn. Hjelp oss – deg og dine med å holde avstand på en meter slik at vi slipper koronasmitte med nye sykdomstilfelle. Denne sykdommen er grusomme for de som blir hardt angrepet, og vi må alle ta dette på høyeste alvor. Du og dine må unngå å blir smittet. Vi har sykdommen her i kommunen og vi er mange som er i risikogruppe med alder og underliggende sykdommer.  Pass på!

Denne minnestunden ved Ski middelalderkirke til minne om de falne er ved Ski Historielag og Nordre Follo- og omegn Forsvarsforening i samarbeide med Ski kommune, og flere. Velkommen – husk påmelding i tide

 

 Velkommen til et stemningsfullt minnearrangement

8. mai 2020

Frigjøringsdag / Veterandag

ved Ski middelalderkirke fredag kl 18

   Program fra kl 18

 •    Velkomsttale ved ordfører Hanne Opdan

 •    Kranspåleggelse, militær honnør og flaggborg.

 •    Dagens minnetale ved Stortingsrepresentant Anne Kristine Linnestad

 •      Allsang – Ja vi elsker

Programmet for dagen er trykket opp og blir delt ut på stedet, men følger også her vedlagt (som Word-fil). Minnestunden streames og filmes og legges ut på facebookgruppen Ski Historielag – For medlemmer og lokal historie interesserte personer. Her er en lenke til Filmen

Kan du ikke komme, kan du følge med på facebooksiden!

Påmelding senest fredag kl 12.

I år er det på grunn av smittefaren for covi19 krav fra myndighetene om påmelding med navn og telefon-nr og en absolutt grense på 50 deltakere.

Påmelding til Ski Historielag med en SMS til Marianns telefon 901 70 883 senest fredag kl 12. Alle gode krefter må settes inn

Hjelp oss – deg og dine med å holde avstand på en meter slik at vi slipper koronasmitte med nye sykdomstilfelle. Denne sykdommen er grusomme for de som blir hardt angrepet, og vi må alle ta dette på høyeste alvor. Du og dine må unngå å blir smittet. Vi har sykdommen her i kommunen og vi er mange som er i risikogruppe med alder og underliggende sykdommer.  Pass på!

Det årlige minnearrangementet i Ski ved Ski middelalderkirke for Frigjøringsdagen 8. mai 1945 og Veterandagen er ved Ski Historielag og Nordre Follo- og omegn Forsvarsforening i samarbeide med Ski kommune, Ski Sanitetsforening, Ski HV, NROF-Follo(reserveoffiserene), FN-veteranene, Finstad Gla’brazz, Ski Mannskor. Flaggborg fra speiderne i Ski.

 

 Ja – dessverre, medlemsmøter i historielaget vårt er avlyst.

Planen var et medlemsmøte med Springer’n. De skulle danse for oss og vise oss folkedans fra vårt område – Follo, men det må nok utsettes…   Slik koronaviruset hat utviklet seg blir det neppe noe medlemsmøter før vi ser oktober – november (i år).

Likevel noen datoer – hendelser og saker…

8. mai – Frigjøringsdagen – veterandag.

Det blir kranspålegging på minnesteinen over de falne ved Ski middelalderkirke kl 18, men med sterkt redusert deltakelse.

Til nå har vi fått beskjed fra kommunen at vi kun får anledning til å være 5 personer  + fotograf tilstede ved minnestenen ved Ski middelalderkirke. Vi tilvirker en film som blir lagt ut på facebook og lagets hjemmeside.

Det kan komme endringer, mer om dette etter hvert.

17. mai – nasjonaldagen

Historielaget sammen med forsvarsforningen har blitt forspurt av 17. maikomiteen / kommunen og vi  har påtatt oss det tradisjonelle arrangementet med kranspålegging ved minnestenen over de falne ved Ski middelalderkirke kl 09:45 – vi har svart: JA.

Men – så kom koronakrisen, og vi har mottatt beskjed om at vi kun får være 5 personer + fotograf tilstede ved minnesmerket.

Vi tilvirker en film som blir lagt ut på facebook og lagets hjemmeside.

Det kan komme endringer, mer om dette etter hvert.

25. mai medlemsmøte om Svalbardtraktaten

Historien som skapte traktaten og politiske hendelser opp gjennom tiden fra 1920-årene i forhold til Sovjetunionen og nå Russland må utestå til senere. Planen var Ski kino, men den er også stengt av koronasaken. Kanskje vi kan få det til i november (i år).

7. juni Unionsoppløsningen  1905

Slik det ser ut nå vil dette minnearrangementet lide samme skjebne som 8. mai og 17. mai.

Det kan komme endringer, mer om dette etter hvert.

I forbindelse med 9. april formidlet vi etter ønske fra ØB kontakt med Ivar Sæthre om hans opplevelser fra 9. april 1940.Dette ble en meget leseverdig  fortelling fra Ivar, - meget bra Ivar!

Flere av komiteene holder på med sitt.

Her litt fra kommende bokutgivelse:

Vi arbeider med sluttspurten på en ganske annerledes bygdebok

Ski Skytterlag 150 år  - 1870 – 2020, en bygdebok om nærmiljø og kulturarv

Det er Ivar Liseter som hadde ideen til denne bygdeboken og han har stått for et omfattende arbeide med interessante og lærerikt lokalstoff. Her noen linjer fra innstillingen:

Arbeidet med skyttersaken har hatt bred plass i vårt lokale bygdesamfunn. Både pre- og postmilitære aktiviteter, skyttersaken og selve lagsarbeidet har hatt betydning for lokal tilhørighet og vært  viktig for det sosialkulturelle limet i bygda fra slutten av 1700-tallet  i Ski prestegjeld / kirkeannekset frem til dagens samfunn. Skytterlagene og det frivillige skyttervesen er blant de første i frivillighetens tegn som har så vidt langt livsløp som på over 150 år.  Skytterlagsaktivitetene i Ski har satt viktige spor etter seg i lokalsamfunnet, og Ski Skytterlag er fortsatt en viktig aktør i barne- og ungdomsarbeidet i Nordre Follo kommune.

Ski Historielags anliggende i denne saken, med utgivelse av en annerledes bygdebok, er at denne bygdeboken forteller en lokalhistorie som bidrar til å forklare viktige sosialkulturelle strukturer i vårt lokalsamfunn, og som strekker seg tilbake fra 1850-60-tallet og frem til i dag. Noen tilsvarende kilde er egentlig ikke tilgjengelig.

Så – spørsmål til deg som medlem i Ski Historielag – vi trenger litt hjelp:

Da samfunnshuset i Ski brant ned i 1939 gikk antakelig mye av historien til skytterlaget opp i røyk. Vi håper at kanskje noen har gamle dokumenter fra skytterlaget eller skyttervirksomheten i Ski og Kråkstad – eller Follo. Kanskje hengende på veggen som gamle diplomer, eller liggende på loftet. Kanskje gamle deltakerlister, premielister, bilder, skyteresultater og referater, eller styreprotokoller! 

Gå på loftet og sjekk blant gamle album og papirer innen noen dager!

Har du noe slikt - kontakt Ivar Liseter  telefon:  908 66 697 eller noen ord på e-post:  ivarml@gmail.com  

Så siste: Pass på helsen   –   hold avstand   -   vær forsiktig !

 

 Velkommen til medlemsmøte!

Torsdag 16. januar kl 19 i Servicesenteret i Kirkeveien 3

Vi skal besøke telefonjentene som jobbet på sentralen  i Ski, Mona Karlsen og Marit Karlsen, guider oss gjennom  livs- og arbeids- situasjon i telefonsentralen her på Ski.

Mona og Marit  har gjort et betydelig arbeide med å finne tilbake til historien om telefonjentene som jobbet på sentralen her i Ski. Telefoni og telegrafen åpnet samfunnet for informasjon og nærhet som ble stadig viktigere gjennom årene. Telegrafverket var fra ca 50 til 100 år tilbake etablert med sentraler i hver bygd, nærmest  over hele landet. Jobben på sentralen var døgnvakt året rundt og kunne nok by på utfordringer. Det var hovedsentral  i Ski og undersentral i Kråkstad. En arbeidsplass med manuelle sentraler som i dag nesten fremstår som uvirkelig. Det var en viktig kvinnearbeidsplass, samtidig som mennene arbeidet på den tekniske siden, og her var det et skarpt skille. Dette får vi trolig høre mer om.

 • Bjørn Bjørneng tar stafetten videre og innvier oss i telegrambudets arbeide.

Bjørn hadde i tenårene jobb på telegrafstasjonen her på Ski med å sykle ut telegrammer.  Det er ikke få festtelegrammer han og andre ungdommer har syklet ut til glade selskap, dette får vi høre mer om.

 • Fotoet over viser Mathilde Johansen fra den første telefonsentralen i Ski, og vi er trolig rundt århundreskiftet 1800-1900.

 • Dette blir lokalhistorie på sitt beste !

Har du kanskje bilder, historie fra telefon- og telegrafsentralene….

Vi vil gjerne ha flere bilder og historier med bl.a. hvem som jobbet på sentralen i Ski og i Kråkstad. Ta gjerne med på medlemsmøtet!

Hvem jobbet på sentralen under krigen. Hjemmestyrkenes hemmelige etterretningstjeneste ”830S”, og som besto hovedsakelig av kvinner, må ha hatt lyttepost på sentralen i Ski siden tyskerne i Magasinleieren lå under denne sentralen. Men: hvem? Kan du hjelpe oss her er det fint. Det var 830S som oftest varslet folk om å flykte før Gestapo kom for å arrestere.

 • Ja, selvfølgelig blir det sikringskost med kaffe og Dagbokringle - kr 40.

Blir det tid, viser vi gjerne noen gamle bilder fra Ski og Kråkstad hvor vi trenger hjelp til – hvem, hvor osv…  


Her under streken…  

Årsmøte
Planen er å avholde årsmøte i historielaget

torsdag 27. februar kl 19 i Servicesenteret, Kirkeveien 3 i Ski.

Valgkomiteen for årsmøtet:
Siden det nå nærmer seg årsmøtet, så ta gjerne kontakt med valgkomiteen om du kan tenke deg å delta i en av de mange komiteene eller i styret, eller har forslag på noen.

Valgkomiteen består av:

 

 2020 bringer:

Ved årsskifte teller Ski Historielag 542 medlemmer!

Torsdag 16. januar medlemsmøte, servicesenteret kl 19: Telefondamene.

Torsdag 27. februar årsmøte / medlemsmøte, servicesenteret kl 19.

Takk til alle for overveldende hjelp med å hente Bokpakke 2019 med lagets 2019-kalender fullspekket med interessant lokalhistorie i tekst og bilder og årboken Follominne med lokalhistorie fra hele Follo. Flere artikler fra Ski.

Har du ikke hentet årets bokpakke? Historielagets kontor i Ustvedthuset på Waldemarhøy er bemannet 7. januar kl 11  til kl 14.

Vi gratulerer Nordre Follo kommune med starten 1. januar 2020.

Ski Historielag har ingen planer om tilsvarende sammenslåing med Oppegård Historielag.

Godt Nytt ÅR

  Ski historielag er igang med å fotografere gårdene i Ski (se mer ...)

 

 

Godt nytt år!

Vi møtes til mange nye og

spennende opplevelser i 2020!

 Tilbake til dagens Siste nytt

 

 

 

Siste nytt fra 1. halvår 2020

Siste nytt fra 2. halvår 2020

Siste nytt fra 1. halvår 2019

Siste nytt fra 2. halvår 2019

Siste nytt fra 1. halvår 2018

Siste nytt fra 2. halvår 2018

Siste nytt fra 1. halvår 2017

Siste nytt fra 2. halvår 2017

Siste nytt fra 1. halvår 2016

Siste nytt fra 2. halvår 2016

Siste nytt fra 1. halvår 2015

Siste nytt fra 2. halvår 2015

Siste nytt fra 1. halvår 2014

Siste nytt fra 2. halvår 2014

Siste nytt fra 1. halvår 2013

Siste nytt fra 2. halvår 2013

Siste nytt fra 1. halvår 2012

Siste nytt fra 2. halvår 2012

[ Til toppen

Laget ble stiftet i 1974 og har eget møterom i Ustvedthuset (se foto øverst til høyre). Ustvedthuset ble bygget i 1740 og er senere flyttet til Waldemarhøy kultursenter. I godkjent arkivrom i kjelleren tar laget imot lokalt og privat arkivmateriale.

Nye medlemmer ønskes velkommen (350 kr per år og familiemedlemskap 380 kr)
historielaget.ski@gmail.com

Kjøp årets Kalender fra Ski Historielag!
Den inneholder mange lokalhistoriske opplysninger.
 Eldre utgaver får du kjøpt for 25 kr + porto.

Ski Historielag er interessert i bilder fra alle kanter av kommunen.
Vi kommer gjerne hjem til deg for å notere opplysninger om bildene dine og låner med disse for avfotografering.
Ta kontakt med oss, så blir vi enige om en dag det passer.

De fleste bildene i våre kalendere finnes i fotoarkivet til Ski Historielag.
Hvis du har lyst på en kopi av et bilde, kan du henvende deg til ansvarlig for fotosamlingen.

Mange av bildene er tilgjengelig i lokalhistorisk arkiv v/Ski Bibliotek.
Søk gjerne her på internett eller kontakt
Hovedansvarlig for fotosamlingen: Bjørn Myrvoll, tlf.64 87 45 41

Tidligere års kalendere kan fås ved henvendelse til: Per A. Krogstie, 64 87 32 43

Takk!
Vi takker alle som har hjulpet oss med bilder og opplysninger til våre kalendere.
 Takk også til alle som hjelper oss med å selge kalendere.

Etterlysning: E-postadresser.

Ved hjelp av e-postmeldinger skal vi holde flest mulig medlemmer orientert
om historielagets forskjellige aktiviteter og tilbud som kommer inn.
En viktig forutsetning er at du sendes oss
 en e-post til knfal@online.no eller historielaget.ski@gmail.no eller Alf tel:64 86 85 56
Husk å oppgi navn og adresse i e-posten

 

     Ski historielag, Postboks 435, 1401 SKI 

  Stiftet 1974      

  Bankkonto:  1612 60 35946    

[Melding til WEBsnekker]